อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 59 นาที ที่ผ่านมา

บวร

2017-11-06 13:57
เผยเตรียมนำ ร่าง ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเสนอต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม 20 พ.ย.นี้ ย้ำหัวใจธรรมนูญฯ หวังพระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้นำสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดบวร หรือ บ้าน วัด โรงเรียน
2017-10-15 16:55
สัมมนาวิชาการ “มานุษยวิทยา ล้านนาคดี และประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี” วันที่ 20 - 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Subscribe to บวร