บัตรคนจนล่าสุด

โฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยผู้มีสิทธิจะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือนธันวาคม 2566 จะได้รับสิทธิ วงเงินซื้อสินค้า ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ เป็นต้น
2023-12-06 13:04
ตรวจสอบสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบล่าสุดเดือนกันยายน ทั้งวงเงินซื้อสินค้า 300 บาท เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการ รวมทั้งผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ เข้าวันไหน อย่างไร
2023-09-08 13:04