อัพเดทล่าสุดเมื่อ 49 นาที 5 วินาที ที่ผ่านมา

บัตรทอง

2018-08-16 00:18
รมว.สาธารณสุข มอบนโยบายเวทีรับฟังความเห็นพัฒนา 'สิทธิบัตรทอง' ปี 61 ย้ำ 'รับฟังความเห็นทั่วไป' กลไกสร้างมีส่วนร่วม ความเป็นเจ้าของร่วมกัน หนุน 16 ปี 'หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ' สู่ความสำเร็จ นานาชาติยอมรับ ต้นแบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมชม สปสช.สร้างความแข็งแกร่งระบบหลักประกันฯ เตรียมจัดทำข้อสรุป นำเสนอต่อบอร์ด สปสช.  
2018-08-14 17:32
เริ่ม 'เวทีรับฟังความเห็นบัตรทองระดับประเทศ ปี 61' ร่วมแก้ปัญหา 'ประชากรกลุ่มเปราะบาง' เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม พร้อมรับฟังความเห็น 7 ด้าน สู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบ พร้อมเผยผลจากการรับฟังความเห็น มีผลดีทางตรงและทางอ้อม สร้างการมีส่วนร่วม หนุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสู่ความสำเร็จ
2018-07-17 15:16
สมัชชาคนจนร้องประยุทธ์แก้ปัญหานำเข้าสารเคมีอันตราย ราคาน้ำมันที่ถีบตัวสูงขึ้น กระทบค่าครองชีพ ปัญหาสวัสดิการรักษาพยาบาลจากระบบบัตรทอง และปัญหาด้านแรงงาน ที่คนงานที่ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมมากขึ้น  
2018-07-16 15:17
สมัชชาคนจนเตรียมเข้ายื่นหนังสือที่ทำเนียบฯ พรุ่งนี้ ร้องแก้ปัญหานำเข้าสารเคมีอันตราย ราคาน้ำมันที่ถีบตัวสูงขึ้น กระทบค่าครองชีพ ปัญหาสวัสดิการรักษาพยาบาลจากระบบบัตรทอง และปัญหาด้านแรงงาน ที่คนงานที่ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมมากขึ้น  
2018-07-13 02:46
สปสช. ระบุ LGBTI ที่ภาวะเพศกำกวมและจะผ่าตัดเพื่อรักษาให้ตรงกับเพศสภาพ จัดอยู่ในประเภทและขอบเขตของการบริการสาธารณสุขที่บุคคลมีสิทธิได้รับตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2018-07-12 15:24
สธ. ร่วมกับ สปสช.ตั้งเป้ากวาดล้าง 'ตาบอดจากต้อกระจก' ให้หมดไทย รองอธิบดีกรมการแพทย์ ชี้ประเทศพัฒนาแล้วมองสายตาเอียงเป็นโรคที่ต้องมีสิทธิประโยชน์รองรับ จ่อผลักดัน 'เลนส์แก้วตาแก้สายตาเอียง' เข้าสู่ระบบบัตรทอง หวังยกระดับคุณภาพชีวิต  
2018-05-24 15:42
'เลขาธิการ สปสช.' ย้ำการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่เป็นกลไกสำคัญรุก 'ระบบบัตรทอง' ช่วยดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง พร้อมเผย 6 ปัจจัยสำคัญ หนุนหลักประกันสุขภาพไทยสู่ความสำเร็จ  
2018-05-15 17:00
แม่น้องมาร์คผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจเมื่ออายุ 15 วันตามโครงการผ่าตัดหัวใจ 8,000 ดวง เฉลิมพระเกียรติ 80/84 พรรษา ระบุหากไม่มีระบบนี้ ไม่รู้นำเงินที่ไหนมารักษา เผยหลังการผ่าตัด มีสุขภาพดีและใช้ชีวิตได้ปกติทั่วไป อยากให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่ต่อไป สุธาลิณี ศรีแก้ว และ ดช.ญาณากร ชุ่มเย็น
2018-05-09 15:56
บอร์ด สปสช.รับทราบความก้าวหน้า จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ฯ ปี 61 หลัง รพ.ราชวิถี อภ.และ สปสช. เร่งประสานดำเนินงานต่อเนื่อง พร้อมเตรียมจัดทำแผนประมาณการความต้องการจัดหายา เวชภัณฑ์ในปี 62 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขต่อเนื่อง   แฟ้มภาพ
2018-05-08 15:29
กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ค้านร่างกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ ชี้ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน หวั่น สธ.รวบอำนาจ เปิดช่องร่วมจ่ายบัตรทอง

Pages

Subscribe to บัตรทอง