อัพเดทล่าสุดเมื่อ 26 นาที 11 วินาที ที่ผ่านมา

บัตรทอง

2018-01-17 16:26
สปสช.แจงการใช้สิทธิบัตรทองนั้น ประชาชนผู้มีสิทธิไม่ต้องจ่ายเงินก่อนเข้ารับบริการหรือการรักษา ยืนยันอุปกรณ์การแพทย์ได้มาตรฐาน ส่วนกรณีที่ผู้ป่วยถูก รพ.เก็บเงินก่อนผ่าตัดนั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2018-01-16 23:39
ประชุมบูรณาการงบสุขภาพ ปี 62 เคาะ 6 หน่วยงาน เสนอของบ 3.2 แสนล้าน เผย กรมบัญชีกลางขอเพิ่ม 1.6 หมื่นล้าน  'ประกันสังคม' ขอปรับเพิ่ม 5 พันล้าน พร้อมขอทวงหนี้รัฐบาลจ่ายค้างสมทบกองทุนร่วม 2.3 หมื่นล้านบาท ด้านบัตรทองปรับเพิ่ม 2.2 หมื่นล้านบาท สธ.ปรับเพิ่ม 6 ร้อยล้าน สพฉ.ปรับเพิ่ม 9.1 ร้อยล้านบาท ส่วน สรพ.ปรับเพิ่ม 20 ล้านบาท
2018-01-16 17:40
ผู้ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเผยโรงพยาบาลรัฐชื่อดังเรียกเก็บเงินก่อนผ่าตัด อ้างว่าเป็นเงินประกัน ถ้าไม่ได้ใช้จะคืนให้ แถมถ้าไม่วางเงินก่อนก็ไม่ผ่าตัดให้ ชี้สร้างความเดือนร้อนแก่ประชาชน คนไม่มีเงินต้องกู้หนี้เสียดอกเบี้ยแม้จะได้เงินประกันคืนทีหลังก็ตาม      
2018-01-08 18:34
บอร์ด สปสช. เคาะงบกองทุนบัตรทอง ปี 62 จำนวน 1.93 แสนล้านบาท เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา ชี้เพิ่มขึ้นจากปี 61 กว่า 1.6 หมื่นล้าน แยกเป็นงบเหมาจ่ายกว่า 1.76 แสนล้าน เฉลี่ย 3,634 บาทต่อผู้มีสิทธิ์ 48.5 ล้านคน เผยหลังหักเงินเดือนบุคลากรภาครัฐคงเหลืองบเหมาจ่ายสู่กองทุน 1.29 แสนล้านบาท ขณะที่งบบริการนอกเหมาจ่าย อยู่ที่กว่า 1.7 หมื่นล้านบาท
2017-12-31 16:44
สุขภาพปี 2561 ของคนไทยจะเป็นอย่างไร ชวนเทียบงบประมาณสวัสดิการรักษาพยาบาลของประเทศไทย 3 ระบบได้แก่ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม โดยสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการยังคงได้งบอุดหนุนรายหัวสูงสุดอยู่ที่ 12,676.06 บาทต่อคน หลักประกันสุขภาพได้งบประมาณสูงสุดคือ 1.26 แสนล้านบาท ดูแลประชาชน 48.8 ล้านคน เมื่อเฉลี่ยรายหัวแล้วอยู่ที่ 2,592.89 บาท โดยเมื่อพิจารณาแยก 3 กองทุนคือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว และกองทุนประกันสังคม มีรายละเอียดดังนี้
2017-12-20 13:06
รองเลขาธิการ สปสช. เผยสิทธิประโยชน์โรคเฉพาะปลูกถ่ายอวัยวะบัตรทอง 10 ปี เพิ่มโอกาสผู้ป่วยนับพันรายได้รับชีวิตใหม่ ทั้งปลูกถ่ายไต ตับ หัวใจ เปลี่ยนถ่ายกระจกตา และปลูกถ่ายไขกระดูก พร้อมให้การดูแลต่อเนื่อง ปี 61 จัดงบ 148 ล้านบ ปลูกถ่ายอวัยวะและดูแลยากดภูมิคุ้มกัน รุกความร่วมมือหน่วยงานเกี่ยวข้อง เสริมรับบริจาค-ปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มการเข้าถึง
2017-12-08 01:30
นักวิชาการชี้ ระบบประกันสุขภาพไทยครอบคลุม แต่กังวลอนาคต ผู้ประกันตน-ข้าราชการ ไหลมาซบบัตรทอง ระบุ 3 กองทุนต้องวางแนวทางส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ‘ระเบิดเวลา’ รัฐต้องออกมาตรการจูงใจให้คนรับผิดชอบสุขภาพตัวเอง นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2017-12-08 01:22
'หมอธีระ' ชี้ 'UHC DAY' เน้นย้ำประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญปกป้องสิทธิสุขภาพประชาชน พร้อมผลักดัน 'หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า' ตามบริบทแต่ละประเทศ ชี้ 15 ปี ไทยรุกระบบบัตรทองถูกทาง ช่วยคนไทยเข้าถึงการรักษา คุ้มครองด้านมนุษยชน แนะทหากลไกดึงทรัพยากรเพิ่ม สู่การพัฒนาเป็นระบบที่ดีสำหรับทุกคน
2017-12-08 01:07
กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ รายงานผลการวิเคราะห์จำลองสถานการณ์ หากแยกเงินเดือนจากงบรายหัวบัตรทอง พบเงินเทไป ที่ รพ.ศูนย์ และ รพ.ทั่วไป ขณะที่ รพ.ชุมชน กว่าครึ่งได้น้อยลง
2017-11-17 15:32
ครบ 15 ปี สปสช. สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อประชาชน พัฒนาสิทธิประโยชน์บริการสุขภาพครอบคลุมและทั่วถึง ลดความยากจนจากภาวะเจ็บป่วย พร้อมเปิดงานสู่ปีที่ 16 เดินหน้าขยายการเข้าถึงสิทธิสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มคนไร้บ้านมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน   

Pages

Subscribe to บัตรทอง