อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 51 นาที ที่ผ่านมา

บัตรทอง

2017-11-17 15:32
ครบ 15 ปี สปสช. สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อประชาชน พัฒนาสิทธิประโยชน์บริการสุขภาพครอบคลุมและทั่วถึง ลดความยากจนจากภาวะเจ็บป่วย พร้อมเปิดงานสู่ปีที่ 16 เดินหน้าขยายการเข้าถึงสิทธิสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มคนไร้บ้านมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน   
2017-11-11 14:13
บอร์ด สปสช.ตัวแทนประชาชนส่งหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์และ ครม. ชะลอตัดสินใจร่างกฎหมายบัตรทองออกไป จนกว่าจะมีความเห็นร่วมที่แท้จริงบนฐานความถูกต้องที่คนในสังคมยอมรับ ชี้เป็นร่าง ก.ม.แก้สาระสำคัญ พยายามดึงศูนย์อำนาจกลับคืน กระทบความมั่นคงระบบหลักประกันสุขภาพ แนะฟังความเห็นรอบด้านบนพื้นฐานที่ถูกต้อง  
2017-11-09 16:08
สปสช.บูรณาการกลไกกำกับคุณภาพมาตรฐานและคุ้มครองสิทธิระดับพื้นที่ ดึง อปสข. อคม.และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ม.50(5) สร้างกระบวนการทำงานใหม่ ขยายเครือข่าย หนุนเดินหน้ายุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2017-11-05 12:54
UHOSNET ชี้แยกเงินเดือนบุคลากรจากงบเหมาจ่ายรายหัวไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการเงินของโรงพยาบาล แถมส่งผลด้านลบทางการเงินแก่โรงพยาบาลสังกัด สธ.437 แห่ง และนอกสังกัด สธ.อีก 239 แห่ง แนะหามาตรการลดผลกระทบก่อนบังคับใช้กฎหมาย  
2017-10-24 19:05
คสช. แก้ไขคำสั่งเปิดทางคนพิการเลือกใช้สิทธิ์บัตรทองหรือประกันสังคมได้ พร้อมตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขึ้นตรงสำนักนายกฯ   แฟ้มภาพ ประชาไท
2017-10-10 02:30
สปสช.รายงานผลเบิกจ่ายงบกองทุนบัตรทอง 11 เดือนปี 60 เบิกจ่ายเป็นค่าบริการสาธารณสุขให้ รพ.ไปแล้ว 116 แสนล้านบาท จากงบที่ได้รับ 123 แสนล้านบาท คิดเป็น 94 %
2017-10-06 22:56
รมว.สาธารณสุข ชี้ 'หลักเกณฑ์บริหารงบบัตรทอง ปี 61' เกิดจากความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วน ส่งผลเกิดความเข้าใจมากขึ้น มุ่งดำเนินงานสู่เป้าหมายเดียวกัน 'ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน' พร้อมย้ำ หากมีเสียงกระซิบปัญหาต้องเร่งพูดคุย
2017-10-04 19:54
ผลสำรวจพึงพอใจบัตรทอง ปี 60 ชี้ ประชาชนหวงแหนบัตรทอง สะท้อน สปสช.ดูแลประชาชนเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง แนะปรับปรุงการรับรู้สิทธิประโยชน์และข้อท้วงติง เพิ่มการเข้าถึง  
2017-09-22 16:35
สปสช.ยืนยัน รพ.รัฐและเอกชน ใช้มาตรฐานและอัตราการจ่ายเดียวกัน ด้านประกันสังคมย้ำขึ้นค่าเหมาจ่ายดูแลผู้ประกันตนให้ ‘รพ.เอกชน’ สูงสุดเมื่อเทียบกองทุนสุขภาพอื่น
2017-09-18 20:47
ศูนย์สื่อชุมชน เพื่อสังคมที่เป็นธรรม รายงาน เสียงสะท้อนคนอีสานต่อการแก้ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพ 3 ข้อกังวล หวั่นสัดส่วนบอร์ด สปสช. ภาคประชาชนลดลง

Pages

Subscribe to บัตรทอง