บัตรเขย่ง

ที่ประชุม กกต.มีมติให้นับคะแนนเลือกตั้งทั้งแบบบัญชีรายชื่อ 31 หน่วย และแบบแบ่งเขต 16 หน่วย จากเหตุผลคะแนนไม่ตรงกับจำนวนบัตรและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นหน่วยใดบ้างแต่มีแผนจะนับใหม่ 11 มิ.ย.นี้
2023-06-07 22:16