อัพเดทล่าสุดเมื่อ 33 นาที 26 วินาที ที่ผ่านมา

บำนาญ

2018-08-23 12:26
  ชีวิตในวัยเกษียณแบบที่คุณจินตนาการถึง เป็นยังไง... ตระเวนท่องเที่ยวพักผ่อน ไม่ง้อลูกหลาน พึ่งตัวเองได้เพราะมีบำนาญเพียงพอ ไม่ต้องกลัวว่าป่วยแล้วจะล้มละลายเพราะมีระบบหลักประกันสุขภาพที่มีคุณภาพ ชีวิตวัยเกษียณแบบนี้เป็นไปได้จริง....
2018-03-03 13:41
สื่อฝ่ายซ้าย LeftEast รายงานถึงการนัดหยุดงานประท้วงของอาจารย์และพนักงานภาคอุดมศึกษาครั้งใหญ่ที่สุดในอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีการร่วมหยุดงานของอาจารย์และนักวิจัยจาก 60 มหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด, เคมบริดจ์, เอ็กซีเตอร์ และอิมพิเรียลคอลเลจลอนดอน พวกเขาวางแผนว่าจะมีการหยุดงานเป็นเวลา 4 สัปดาห์  
2016-11-16 20:47
รัฐบาลนำรายได้ส่งคลังเดือนแรกปีงบฯ 60 กว่า 154,000  ล้านบาท ขณะที่การเบิกจ่ายสูงถึง 435,000 ล้านบาท  มาจากมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐไตรมาส 4 ขระที่กองทุนการออมแห่งชาติประกาศยุทธศาสตร์ดึงแรงงานนอกระบบ “ออมสบาย ได้บำนาญ” 
2015-04-08 00:31
ยกระดับจากเบี้ยยังชีพมาเป็นระบบบำนาญแห่งชาติ ยกระดับจากนโยบายประชานิยมมาสู่รัฐสวัสดิการ และยกระดับจากการสงเคราะห์มาสู่การเป็นสิทธิด้านรายได้ของผู้สูงอายุ องค์การสหประชาชาติได้ให้นิยามว่าประเทศใดที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว สำหรับประเทศไทยหากอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าเป็นสังคมสูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 แล้ว เนื่องจากมีประชากรสูงอายุร้อยละ 10.4 ของประชากรทั้งประเทศ
2014-12-30 23:24
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ โดยจะปรับเพิ่มเงินเบี้ยหวัดบำนาญให้ข้าราชการ 4% ครอบคลุมข้าราชการผู้รับบำนาญ 5.3 แสนราย
2014-07-10 23:12
10 ก.ค.2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 81/2557เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521
2014-05-06 17:45
  ในวันหนึ่งข้างหน้า ทุกคนต้องกลายเป็น “ผู้สูงอายุ” แต่การดำรงชีวิตวัยสูงอายุในอีก 20-30 ปีข้างหน้าไม่ใช่เรื่องเล็ก เมื่อประเทศไทยกลายเป็นสังคมสูงอายุเต็มรูปแบบ จำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือ โดยเฉพาะการมีระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อผู้สูงอายุ หรือระบบการออมเพื่อชราภาพ  ที่สามารถทำให้ผู้สูงอายุมีสวัสดิการพื้นฐานที่สำคัญให้พออยู่ได้อย่างดี และสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
2010-11-09 06:01
วานนี้ (8 พ.ย.53) นางสุจิน รุ่งสว่าง ประธานเครือข่ายบำนาญภาคประชาชน เปิดเผยว่าตัวแทนเครือข่ายบำนาญภาคประชาชนได้เข้ายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ... ถึงข้อเสนอต่อ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. .. ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร  
2009-08-25 17:38
ชื่อบทความเดิม บำนาญประชาชน: สิทธิของประชาชนเมื่อชราภาพ รัฐต้องจัดบำนาญประชาชนให้ทุกคน  
Subscribe to บำนาญ