อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 24 นาที ที่ผ่านมา

บำเหน็จบำนาญ

2018-08-23 12:26
  ชีวิตในวัยเกษียณแบบที่คุณจินตนาการถึง เป็นยังไง... ตระเวนท่องเที่ยวพักผ่อน ไม่ง้อลูกหลาน พึ่งตัวเองได้เพราะมีบำนาญเพียงพอ ไม่ต้องกลัวว่าป่วยแล้วจะล้มละลายเพราะมีระบบหลักประกันสุขภาพที่มีคุณภาพ ชีวิตวัยเกษียณแบบนี้เป็นไปได้จริง....
2015-06-23 16:27
23 มิ.ย.2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของสำนักงานตำรวจแห่ง (ตช.) ที่เสนอให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 – 1 เมษายน 2558 มีสิทธิได้รับการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญต่อไป ที่มา เว็บไซต์รัฐบาลไทย  
2014-10-10 00:39
สนช.ลงมติเห็นชอบวาระแรกร่างพ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร ให้กองทัพเปิดหลักสูตร ป.เอก - ผ่านสองวาระรวด ร่าง พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  9 ต.ค.2557 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาวาระเรื่องด่วนร่าง พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร ที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ  
2009-06-29 05:54
วานนี้ (28 มิ.ย.52) เวลา 08.30 – 15.30 น. ที่ห้องชนกนันท์ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผู้จัดทำ “โครงการวิจัยเพื่อการจัดตั้งกองทุนชราภาพสำหรับแรงงานนอกระบบ” จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการจัดตั้งกองทุนชราภาพสำหรับแรงงานนอกระบบ” เพื่อนำเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะ และระดมความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว
Subscribe to บำเหน็จบำนาญ