บ้านกองผักปิ้ง

ศูนย์ข่าวภาคเหนือ-28 ก.ค.48 คนเชียงดาว โวยเจ้าหน้าที่รัฐแอบปลูกป่าในที่นาของชาวบ้าน เมื่อร้องเรียนและขอให้แก้ไข ทางอำเภอ อุทยานฯ ทหาร ตำรวจกลับโยนความรับผิดชอบกันไปมา พร้อมทั้งยังเข้าไปข่มขู่ทำร้ายเจ้าของที่นา ในขณะที่ผู้เสียหายวิงวอนขอที่นาคืน พร้อมเตรียมเข้าร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 

ศูนย์ข่าวภาคเหนือ-28  ก.ค.48        คนเชียงดาว โวยเจ้าหน้าที่รัฐแอบปลูกป่าในที่นาของชาวบ้าน  เมื่อร้องเรียนและขอให้แก้ไข  ทางอำเภอ  อุทยานฯ  ทหาร  ตำรวจกลับโยนความรับผิดชอบกันไปมา  พร้อมทั้งยังเข้าไปข่มขู่ทำร้ายเจ้าของที่นา  ในขณะที่ผู้เสียหายวิงวอนขอที่นาคืน พร้อมเตรียมเข้าร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ