ประกันสังคม

เดือน ก.ค. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,751,849 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 243,184 คน ถูกเลิกจ้าง 34,864 คน
2023-08-22 14:51
เดือน มิ.ย. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,725,266  คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 250,010 คน ถูกเลิกจ้าง 35,020 คน
2023-07-24 17:26
ส.ส.ก้าวไกล ร่วมอภิปรายรายงานผลการดำเนินการกองทุนประกันสังคม ชี้ปัญหาคุ้มครองไม่ครอบคลุมแรงงานนอกระบบรวม 18 ล้านคน ตกหล่น 96% แนะยกเครื่องประกันสังคมให้เท่าเทียม มีมาตรการดึงธุรกิจเข้าระบบ แก้ปัญหาการเข้าถึง
2023-07-20 22:07
เดือน มี.ค. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,689,097 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 226,645 คน ถูกเลิกจ้าง 34,349 คน
2023-04-23 22:20
มาตรการล็อกดาวน์ช่วงโควิด-19 เป็นผลให้แรงงานในภาคธุรกิจกลางคืนรวมถึงคนทำงานดนตรีต้องตกงานกะทันหัน สูญเสียรายได้ ขายเครื่องดนตรี ทำอาชีพอื่น หรือทิ้งอาชีพนักดนตรีไปโดยสิ้นเชิง ภาวะ "ปิดก่อน เปิดทีหลัง ไม่ได้รับการเยียวยา" ทำให้เห็นความเปราะบางและไม่มั่นคงในการทำงาน รวมทั้งมีข้อเสนอว่าการรวมตัวต่อรอง การสร้างรัฐสวัสดิการมีความจำเป็น
2023-04-07 18:40
เดือน ก.พ. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,667,744 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 189,287 คน ถูกเลิกจ้าง 31,441 คน
2023-03-23 13:42

Pages