อัพเดทล่าสุดเมื่อ 26 นาที 16 วินาที ที่ผ่านมา

ประชาสังคม

2018-08-31 16:47
คุยกับ 'โอฬาร อ่องฬะ' วิจารณ์นโยบายทวงคืนผืนป่าของ คสช. ที่ใช้ทั้งไม้แข็งและไม้อ่อนผ่านแนวคิดรัฐองค์รวมของ อันโตนิโอ กรัมชี่ ความอ่อนไหวของชนชั้นกลางต่อทรัพยากรป่าไม้ และการลุกขึ้นต่อสู้-ต่อรองของชาวบ้าน
2018-08-13 18:36
ในช่วงวิกฤติความขัดแย้งทางการเมือง 10 กว่าปีที่นำไปสู่รัฐประหารสองครั้ง คำว่า “ประชาสังคม” เป็นคำที่น่ารังเกียจยิ่งนัก เพราะเหตุว่าองคาพยพของประชาสังคมไทยส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนรัฐประหาร ก่อนหน้านั้นคำ ๆ นี้เป็นคำที่มีความหมายดี มีลักษณะ Uprising หรือสร้างพลังอำนาจต่อรองและคุณค่าให้กับภาคประชาชนในทุกมิติของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางสังคม  เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง ฯลฯ เป็นคำที่ในแวดวงวิิชาการความรู้ในหมู่นักศึกษาและปัญญาชนมีความคึกคักมาก มีวิชาสอนกันในห้องเรียนมหาวิทยาลัย มีการนำเสนองานวิจัยมากมายจากหลากหลายสาขาวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประชาสังคมทั้งในฝั่งของประชาชนและฝั่งขององค์กรอ
2017-10-25 10:21
  ประชาสังคม คือพื้นที่ที่เป็นการรวมตัวของภาคประชาชน หรือองค์กร ที่มีแนวคิดและทัศนคิร่วมกัน มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการการจัดการเรื่องต่าง ๆ  ร่วมกัน หรือเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล สร้างเอกลักษณ์และความเห็นร่วมกัน ผลักดันแนวคิดหรือนโยบายบางอย่างร่วมกัน เพื่อเพิ่มพูนหรือพิทักษ์ผลประโยชน์ของสังคม
2017-04-22 01:22
นอกจากไต้หวันจะเป็นปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพราะไม่ต้องขอวีซ่าแล้ว ไต้หวันยังเป็นพื้นที่เรียนรู้ประสบการณ์ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและภาคประชาสังคม โดยหลังจากการก่อตัวของ “ขบวนการดอกทานตะวัน” ทำให้เกิดขบวนการเสวนา “ Friday Philo” กระจายไปในหลายพื้นที่ของไต้หวัน โดยพวกเขาเชื่อมั่นว่าการเพิ่มพูนศักยภาพในการคิดและการอภิปรายโต้วาทีเท่านั้นที่จะรักษาคุณภาพและความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยของไต้หวันเอาไว้ได้
2016-09-22 17:33
22 ก.ย. 2559  เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.ร.เอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.) ครั้งที่ 3/2559 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2016-09-08 20:28
ถอดคำสัมภาษณ์ 'มูฮำมัดอายุบ ปาทาน' ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ก่อนการพูดคุยไทย-มารา ย้ำประเด็นผู้บริสุทธิ์คือเรื่องแรกที่ต้องคุยบนโต๊ะสันติภาพเพราะคนข้างล่างต้องการ ชี้ถ้าพูดคุยไม่ชัดเจนคนกังวลสถานการณ์จะแรงขึ้น เผย 3 ความเปลี่ยนแปลงสำคัญในรอบ 3 ปีที่ต้องผลักดันการพูดคุยให้ไปข้างหน้า ทั้งประชาสังคมเข้มแข็ง ไม่มีใครโยนให้ทหารฝ่ายเดียวและทุกฝ่ายอยากมีส่วนร่วม ฝ่ายไทยต้องสื่อสารให้คนในประเทศเข้าใจ
2016-09-01 14:56
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่ผ่านมา เวลา 10.30 น. ที่ สำนักงานสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.) คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAW) 20 คนร่วมประชุมเตรียมเดินขบวนรณรงค์สนับสนุนการพูดคุยสันติสุข/สันติภาพระหว่างรัฐกับมาราปาตานี (MARA PATANI) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2559 นี้ที่ประเทศมาเลเซีย
2016-08-29 10:40
พรุ่งนี้ ได้รับคำขวนให้ไปวิพากษ์ขบวนการภาคประชาสังคมของไทย พร้อมข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ แต่เนื่องจากผมเองก็เป็นภาคประชาสังคมคนหนึ่งด้วย คำชวนดังกล่าวจึงคล้ายกับการเชิญไปร่วมทำฮาราคีรี สารภาพความผิดของตนเอง ผมจึงต้องเตรียมตัวเขียนคำสารภาพความผิดของตนเองในคืนนี้ ผมคิดว่า พวกเราต้องเผชิญหน้ากับความจริง 5 ประการที่ไม่ค่อยจะโสภาสักเท่าไร
2016-03-02 15:40
ดุลยปาฐกของ พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง เลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ ชี้ 12 ปีมีถึง 7 รัฐบาลแต่ขาดเสถียรภาพจึงแก้ปัญหาไม่ได้ ระบุการพูดคุยเป็นปัจจัยลดเหตุรุนแรง เผยนายกสั่งขยับเป้าจาก 10 เหลือ 3 ปี แต่จะดึงคนตรงกลางให้เห็นด้วยกับสันติภาพได้อย่างไร พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

Pages

Subscribe to ประชาสังคม