ประชุม ครม.

ครม.รับทราบแนวทางยกเลิก ประกาศและคำสั่งของ คสช.รวม 167 ฉบับ เบื้องต้นสามารดำเนินการออกเป็น พ.ร.บ.กลางยกเลิกได้ 71 ฉบับ แต่เริ่มยกเลิกได้ 36 ฉบับเนื่องจากยังมีหน่วยขอให้คงไว้อีก 27 ฉบับ และยังมีหน่วยงานที่ไม่มีความเห็นกลับมาอีก 8 ฉบับ
2024-02-27 17:01
P-move เดินไปทำเนียบเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งรัดกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยและเร่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหามา รวมถึงเร่งเดินหน้าเรื่องโฉนดชุมนุม
2024-02-20 17:43
นายกฯ แถลงประชุม ครม.นอกสถานที่ จ.ระนอง อนุมัติงบให้ 6 จังหวัด 13 โครงการ มูลค่า 350 ล้านบาท แบ่งเป็นจังหวัดละ 50 ล้านบาท และโครงการตามข้อเสนอของภาคเอกชนอีก 5 โครงการ 202 ล้านบาท
2024-01-23 21:39
ก่อนประชุม ครม. เศรษฐา เสนอ ครม.ให้มีมติเลิกให้ครูอยู่เวรในโรงเรียนป้องกันเกิดเหตุการณ์ครูถูกทำร้ายขึ้นอีก แล้วให้ใช้วิธีอื่นอย่างการจ้าง รปภ. หรือติด CCTV  แทนในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน เห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ไม่จำเป็นของครู
2024-01-23 14:03
​ครม.รับทราบข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการถอนข้อสงวนข้อ 22 ว่าด้วยสถานะของผู้ลี้ภัยเด็กในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นว่าไทยจะคุ้มครองสิทธิของผู้ลี้ภัยเด็กโดยไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กตามอนุสัญญา
2024-01-09 17:11
ครม.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 67 จัดตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน รวม3.48 ล้านล้านบาท เตรียมเสนอเข้าสภาต่อไปในวันที่ 3-4 ม.ค.67
2023-12-26 22:59
ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด และรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง มีมาตรการลดมลพิษจากแหล่งกำเนิด สถานที่ถาวร เผาที่โล่ง ยานพาหนะ และมลพิษข้ามแดน
2023-11-28 17:04
“เศรษฐา” สั่งการเร่งกระบวนการ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม เปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนก่อนนำกลับเข้า ครม.พิจารณาแล้วส่งสภา พร้อมกับเร่งรัดให้ กระทรวงทรัพย์ฯ นำ พ.ร.บ.อากาศสะอาดเข้า ครม.เพื่อพิจารณาส่งสภาเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ม.ค.67
2023-10-31 14:08
ครม.อนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2 พันล้าน ช่วยเหลือแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลกู้ได้คนละ 1.5 แสนจ่ายดอกเดือนละ 690 บาทนาน 20 ปี ก.แรงงานเตรียมชง ครม.อนุมัติสัปดาห์หน้าให้เงินเยียวยาเพิ่มอีกคนละ 50,000 บาท พร้อมให้มีการพักชำระหนี้วงเงินหนี้ไม่เกิน 1.5 แสนนาน 1 ปี
2023-10-31 13:48
ครม.มีมติรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ P-Move ที่ภูมิธรรมเป็นประธานอยู่ไปดำเนินการตั้งอนุกรรมการ 7 ชุดเพื่อรับผิดชอบตามข้อเสนอของ P-Move และติดตามแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนใน 38 พื้นที่
2023-10-17 20:29
‘ภูมิธรรม’ แจงเรื่องรายชื่อคณะกรรมการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ภาคส่วนใดไมได้ร่วมเป็นกรรมการก็จะมีการเชิญประชุมเพื่อรับฟังแนวทางกระบวนการทำประชามติและรัฐธรรมนูญใหม่ จะลดการทำประชามติให้เหลือน้อยครั้งที่สุดเพื่อประหยัดเงินและเวลา ส่วนที่เลี่ยงหมวด 1-2 เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอีก
2023-10-03 18:39
เทียบมติ ครม.รักษาความลับการประชุม ครม. ยุคเศรษฐา กับ ยุคชวน แทบไม่ต่าง เรื่องลับยังลับเท่าเดิม คนเปิดเผยความลับยังถูกดำเนินคดี แต่ยกเลิกทำเอกสารส่วนที่เป็นความลับเป็นกระดาษแล้วส่งผ่านแท็บเล็ตแทนและให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องชงให้เลขาฯ ครม.พิจารณาว่าเป็นวาระลับได้
2023-09-21 19:15
ครม.มีมติตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญมี “ภูมิธรรม” นั่งหัวโต๊ะ ย้ำไม่แก้หมวด 1 และ 2 แต่พร้อมรับฟังจากประชาชนเพิ่มและจะนำคำถามที่เสนอโดยประชาชน 211,904 ชื่อและข้อเสนอจากคณะกรรมการที่เคยตั้งมาก่อนหน้านี้มาร่วมพิจารณาด้วย อย่างไรก็ตามทางกลุ่ม "ประชาชนร่างรัฐธรรมนูญ" แถลงย้ำข้อเสนอว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับด้วย สสร.ที่เลือกตั้งจากประชาชน
2023-09-13 16:34
ประชุม ครม.รักษาการ รับทราบแนวทางของ กทม.ในการแก้ปมรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งเรื่องตั๋วร่วมและหนี้ ให้รัฐบาลเป็นคนสนับสนุนงบประมาณ ส่วนราชการอื่นเสนอให้ กทม.คุยกับคมนาคมและประมาณการวงเงินของภาระหนี้สิน
2023-07-05 15:41
‘ประภัสร์’ ค้าน ครม.รักษาการ รับทราบมติ กพอ.แก้สัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน หวั่นทำรัฐเสียหายยิ่งกว่ากรณีโฮปเวล ด้าน ครม.มีมติรับทราบแนวทางของ กพอ.ให้แก้สัญญาทั้งนิยามเหตุผ่อนผันและกลไกแก้ปัญหากรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่กระทบสถานะทางการเงินของโครงการ กพอ.ยังเสนอเร่งรัดแก้ปัญหาโครงสร้างของโครงการที่เป็นคนละมาตรฐานกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนแต่ต้องใช้ร่วมกันช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองหวั่นทำโครงการหลังล่าช้า
2023-06-27 19:51
ครม.มีมติเห็นชอบตั้งกรรมการ 6 คนในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
2023-05-23 17:43
ในแถลงผลประชุม ครม. อนุชาเผย “วิษณุ”แจ้งไทม์ไลน์หลังเลือกตั้งต่อที่ประชุม คาดได้เลือกประธานสภา 25 ก.ค.ก่อนเลือกนายกฯ ในสัปดาห์แรกของส.ค.นี้ ส่วนรัฐบาลปัจจุบันพ้นกลาง ส.ค.หลังมี ครม.ชุดใหม่แล้ว
2023-05-23 16:03
"ประยุทธ์" ให้ ก.ต่างประเทศประสานเพื่อนบ้านจัดการการเผาเพื่อลดฝุ่น PM2.5 แล้วแต่ของไทยสถานการณ์ยังดี และให้หน่วยฝนหลวงบินขึ้นทำฝนเทียมลดฝุ่นควันและไฟป่า กรมอุทยานฯ มีแนวลงโทษตั้งแต่เตือนจนถึงทั้งจำคุกทั้งปรับ
2023-03-28 17:29

Pages