อัพเดทล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมง 41 นาที ที่ผ่านมา

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ

2017-07-05 17:38
แต่เดิมจบครูได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รมว.ศธ คาดเริ่มดำเนินการปีการศึกษา 2561 รองคณบดีศึกษาศาสตร์ฯ มก. ค้านลดเวลาเรียน หลักสูตรเดิมกำลังมาถูกทาง อัดขาดการวิเคราะห์ คนเห็นต่างเยอะ ห่วงเปลี่ยนแล้วบัณฑิตครูล้นตลาด ประธาน ส.ค.ศ.ท. โต้ เรียน 5 ปีเสียเวลา ขึ้นอยู่กับกระบวนการ มีงานวิจัยรองรับ จบเร็วขึ้นประหยัดกว่า
2017-06-01 20:09
ผู้ปกครอง โต้สาธิต มศว ประสานมิตร ฝึกทหารไม่น่าช่วยพัฒนาการศึกษา-ความคิดสร้างสรรค์ โซชียลฯ วิจารณ์เหตุ ผู้ปกครอง-ครูถูกทำให้เชื่อว่า การเรียนต้องเรียนในโรงเรียน แนะสร้างทางเลือกการศึกษา
Subscribe to ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ