ประมงพื้นบ้าน

หาดพัทยาดำเนินโครงการเติมทรายเพื่อแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งมาเป็นระยะเวลา 6 ปีแล้ว แม้เป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ แต่มีคำถามจากภาคประชาสังคมต่อความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของโครงการ เมื่อพบว่าหาดทรายบางส่วนเกิดความเสียหายเพราะน้ำระบายจากตัวเมือง ทั้งยังมีข้อกังวลจากชาวประมงท้องถิ่นเรื่องแหล่งทำกินบนชายหาดที่หดหาย
2023-10-31 14:50
ผลงานสารคดีโดย ยศธร ไตรยศ จาก Realframe ลงพื้นที่อ่าวปัตตานี สัมผัสชีวิตแรงงานประมงหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ผลกระทบจากโควิด ในแง่มุมที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงกันมากนัก และมองไปข้างหน้าหลังมรสุมพ้นผ่าน
2023-03-24 18:01
‘หมดจากเรา ก็อาจไม่มีใครแล้ว’ เสียงจาก วิทูร นาคสุวรรณ และ มานพ ใจปลื้ม ชาวประมงพื้นบ้านรุ่น (เกือบ) สุดท้ายของ 'หาดวอนนภา' จ.ชลบุรี หลังปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวบางแสนทำปลา ปู ที่เคยจับได้หดหาย ชาวประมงที่หาดวอนนภาเจอผลกระทบจากน้ำเสียทุกปี แต่ไม่เคยมีหน่วยงานรัฐมาแก้ไขเยียวยา
2023-03-15 16:24

Pages