ประวัติศาสตร์ชาติไทย

2018-04-21 22:47
  “…..คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศยึดอำนาจ และตั้งรัฐบาลขึ้นบริหารประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ดำเนินนโยบายปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ขจัดฉ้อราษฎร์บังหลวง และใช้หลักคุณธรรม เพื่อนำประเทศให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง” ผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์? แปลกตรงไหนละครับ เพราะนี่คือหนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” เขียนโดยกรมศิลปากร ใต้อำนาจรัฐบาล คสช. จะให้เขียนว่ารัฐประหารทำลายประชาธิป ไตย นำประเทศสู่จุดอับ ใกล้ล่มสลาย ฯลฯ อย่างนั้นหรือ
2018-04-17 20:48
หลังพบเนื้อหาอวย พล.อ.ประยุทธ์ในหนังสือ "ประวัติศาสตร์ชาติไทย" โดย กรมศิลปากร ศรีสุวรรณ ร้องหยุดเผยแพร่หนังสือดังกล่าว ชี้เป็นเพียงม๊อตโต้โฆษณาชวนเชื่อของ คสช.เท่านั้น 17 เม.ย.2561 จากกรณี เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟสบุ๊คเมื่อวันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา เผยเนื้อหาช่วงหนึ่งในหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ของกรมศิลปากร มีรายละเอียดทั้ง ดังนี้
2017-05-16 20:29
เลขาธิการสภาการศึกษา เผย กศน.ร่วมมือกับ กอ.รมน.จัดอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย นอกจากนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาก็อบรมด้วย ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.
Subscribe to ประวัติศาสตร์ชาติไทย