อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 37 นาที ที่ผ่านมา

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

2015-12-11 09:20
ผมได้รับเกียรติจากธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ให้ไปพูดคุยเรื่อง “ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของชาวไท ในอุษาคเนย์” ในงานนิทรรศการผ้าไทในอุษาคเนย์:ความสัมพันธ์ร่วมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา จึงนำมาเล่าในที่นี้เพื่อจะได้ช่วยกันมองความเป็นไท (หรือความเป็นไทย) ในมิติอื่น นอกเหนือจากการมองในกรอบอุดมการณ์ชาตินิยม
2012-12-03 16:21
รายงานจากวงเสวนาที่เชียงใหม่ อภิปรายโดยเก่งกิจ กิติเรียงลาภ ภัควดี วีระภาสพงษ์ และภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ถกกันตั้งแต่เรื่องรากฐานของเสรีนิยมสู่เสรีนิยมใหม่ No Logo จนถึงการทวงคืนพื้นที่สาธารณะ 
2012-02-21 19:53
คำถามที่คนถามไถ่เพื่อนฝูงและตนเองมากที่สุด อันแสดงให้เห็นถึงความกังวลอย่างยิ่งของคนจำนวนมากในสังคมไทยได้แก่ อนาคตของสังคมไทยจะเป็นอย่างไร ผมก็ตอบไม่ได้ว่าอนาคตสังคมไทยจะเดินไปทางไหน หากแต่ก่อนที่เราจะตอบคำถามนี้ได้บ้าง เราก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันให้ชัดเจน คนแต่ละกลุ่มก็จะต้องทบทวนตนเองว่าเหตุใดกลุ่มของตนจึงคิดในลักษณะอย่างที่คิด เพื่อที่จะทำให้เห็นและเข้าใจได้ว่าความคิดและความกังวลทั้งหมดเกิดขึ้นจากการดำรงอยู่ในเงื่อนไขทางสังคมเศรษฐกิจและพัฒนาการความเป็นมาทางประวัติศาสตร์กลุ่มของตนมาอย่างไร การทำความเข้าใจระบบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนแต่ละกลุ่มให้แจ่มชัดก็จะช่วยทำให้แต่ละกลุ่มมองเห็น
Subscribe to ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ