อัพเดทล่าสุดเมื่อ 5 นาที 15 วินาที ที่ผ่านมา

ประเทศไทย 4.0

2018-04-03 00:33
วงถกตั้งแต่ ความสัมพันธ์ไทยกับจีน-สหรัฐ ที่เหมือนนางวันทอง Thailand 4.0 ในฐานะโครงการการสร้างภาพลักษณ์หลังรัฐประหารของรัฐบาลทหาร โรดแมปสู่ประชาธิปไตย จับตาการเลือกตั้ง จนถึงว่าด้วย Not a Deep State : การเมือง-การปกครองในช่วง Late-Reign ของไทย
2018-03-28 14:32
บางคนบอกว่าขณะนี้เราอยู่ในยุคแนวคิด "ประเทศไทย 4.0" บางคนก็อาจเถียงว่ายุค 0.4 หรือ 4.0 กันแน่ แท้จริงแล้วคำว่า "4.0" เป็นคำที่ไร้ราก ไร้ที่มา เป็นวาทกรรมโม้ๆ เท่านั้น การพูดถึง "ประเทศไทย 4.0" นั้น เริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายนและลงข่าวมาอย่างต่อเนื่อง แต่คำ ๆ นี้ ไม่ใช่รหัสลับอะไร เป็นเพียงวาทกรรมส่งเดช ที่ไร้ราก ไร้ที่มา นำไปใช้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ และเชื่อว่าคิดขึ้นมาโดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ที่สรรหาคำพูดมาว่ากันไป และท้ายสุดก็จะไม่สามารถนำพาประเทศไปสู่ฝั่งฝันได้
2017-07-26 14:02
นักวิชาการ ม.ทักษิณ วิจารณ์การสร้างอุปลักษณ์ ยุคประเทศไทย 4.0 เนื่องในวันภาษาไทย ชี้ดูแคลนพลเมือง เส้นทางโรดแมปเลื่อนเปลี่ยนไปมาสะกดให้ประชาชนเชื่อ-มีความหวังในความลวง แนะเปิดพื้นที่ให้ประชาชน มีสิทธิเสรีภาพ สร้างคำ ความคิดเชิงอุปลักษณ์ ได้อย่างอิสระเสรี มีหลักประกันคุ้มครอง ปกป้องที่เพียงพอปราศจากการละเมิด รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา
2016-11-14 20:33
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายผู้บริหาร ก.แรงงาน ประวิตร เผย ตั้งเป้าปีหน้าอันดับค้ามนุษย์ดีขึ้น ปลด Watch List เหลือเฉพาะ Tier 2 กำชับ ก.แรงงานรับรองอนุสัญญา 3 ฉบับ 'สมคิด' ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนระยะ 20 ปีเพื่อสนับสนุนงบประมาณรองรับประเทศไทย 4.0
2016-09-22 14:39
เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในการเปิดอภิปรายทั่วไป ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 ในหัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: แรงผลักดันสากลเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของเรา” (The Sustainable Development Goals: a universal push to transform our world) 
2016-08-16 15:55
ที่มาภาพ เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล 16 ส.ค. 2559 เมื่อเวลา 12.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการเสวนาระหว่างผู้นำ (Leaders’ Discussion) หัวข้อ“Transforming Nations through Creativity and Innovation” ในการประชุม International Conference on Blue Ocean Strategy ณ Putrajaya International Convention Center เมืองปุตราจายา
Subscribe to ประเทศไทย 4.0