ปรัชญา

แนะนำหนังสือ “Justice for Animals: Our Collective Responsibility Book” ผลงานของ Martha Nussbaum ซึ่งขยายแนวคิดเรื่องความยุติธรรมให้ครอบคลุมมวลสรรพชีวิตต่างๆ นอกเหนือจากมนุษย์
2023-03-19 21:09

Pages