อัพเดทล่าสุดเมื่อ 39 นาที 50 วินาที ที่ผ่านมา

ปราสาทเขาพระวิหาร

2013-11-16 09:07
ชมวิดีโอช่วงหนึ่งของเสวนาวิชาการ “เบื้องหลังคดีตีความปราสาทพระวิหาร“ ซึ่งนายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนอเธอแลนด์ และหัวหน้าคณะต่อสู้คดีปราสาทพระวิหารร่วมอภิปราย โดยอธิบายว่าหลังศาลโลกมีคำวินิฉัยคดีเขาพระวิหารเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2556 ประเทศไทยได้และเสียอะไรบ้าง งานเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2556 ที่ผ่านมา  
2013-11-14 13:15
ดิอิโคโนมิสต์ วิเคราะหฺ์ว่า การตัดสินของศาลโลกจะช่วยลดอารมณ์ความเกลียดชังของสองชาติได้เล็กน้อย แต่อีกตัวแปรหนึ่งคือสภาพการเมืองภายในประเทศไทยที่มีการปลุกเร้าอารมณ์และดึงเอาความเกลียดชังนักการเมืองมาเป็นเครื่องมือ ทำให้ถูกเพ่งเล็งและสร้างสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่เต็มที่
2013-04-27 19:22
บทนำ การต่อสู้คดีเกี่ยวกับข้อพิพาททางเขตแดนทางบกหรือทางทะเล รัฐคู่ความมักจะเสนอพยานหลักฐานต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานทางเอกสาร หรือคำให้การของพยานผู้เชี่ยวชาญรวมถึงแผนที่ด้วย อย่างไรก็ดี พยานหลักฐานดังกล่าวจะมีน้ำหนักความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนั้นก็เป็นดุลพินิจของผู้พิพากษาที่จะประเมินว่าพยานหลักฐานดังกล่าวมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใด บทความนี้จะนำเสนอบทบาทความสำคัญของแผนที่ในฐานะที่เป็นพยานหลักฐานในข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนว่ามีบทบาทมากน้อยเพียงใดในสายตาของกฎหมายระหว่างประเทศ
2013-04-22 23:07
"ไม่ว่าคำตัดสินของศาลโลกจะออกมาเป็นเช่นไร ไทยและกัมพูชาก็จะไม่เป็นศัตรูกันเพราะทั้งสองประเทศนั้นผูกพันกันเหมือน “ลิ้นกับฟัน”
2013-04-22 19:09
ฮอร์ นัมฮง เดินทางถึงกัมพูชาวันนี้ ปฏิเสธออกแถลงการณ์ใดๆ เกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหารรอคำตัดสินศาลโลก ขณะสมเด็จฮุน เซน ระบุไม่ว่าคำตัดสินเป็นเช่นไรไทย-กัมพูชาจะไม่เป็นศัตรูกัน
2013-04-18 18:37
เว็บไซต์ AKP (Agence Kampuchea Press) ของกัมพูชา รายงานว่า นายกรัฐมนตรี สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุนเซนเรียกร้องไทยรักษาสันติภาพกับกัมพูชาขณะที่ทั้งสองประเทศเผชิญหน้าในศาลโลกที่กรุงเฮก โดยเว็บไซต์ AKP รายงานคำพูดของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในวันที่ 18 เม.ย.ว่า “สันติภาพเป็นสิ่งสำคัญมาก ดังนั้นเราต้องรักษาไว้ซึ่งสันติภาพภายในประเทศและสันติภาพกับเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศไทย แม้ว่าทั้งสองประเทศจะเผชิญหน้ากันในศาลโลก ซึ่งกัมพูชาเป็นฝ่ายยื่นคำร้องต่อศาลโลกให้ตีความคำตัดสินของศาลโลกในกรณีประสาทเขาพระวิหารเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2505 ก็ตาม”
2013-04-16 20:22
ขอสรุปเรื่องพระวิหารให้คนที่สนใจ แต่ยังงงๆ ว่าประเด็นคืออะไรบ้าง ปัญหาเริ่มจาก ในคำร้องที่กัมพูชายื่นฟ้องต่อศาลโลกในปี ค.ศ.1959/ พ.ศ.2502 กัมพูชาได้ขอให้ศาลพิพากษาและชี้ขาดว่า 1. แผนที่ตอนเขาดงรักหรือแผนที่ภาคผนวก 1 (หรือแผนที่ 1: 200,000) นั้นได้ถูกจัดทำในนามของคณะกรรมการปักปันเขตแดนผสมที่ตั้งขึ้นโดยสนธิสัญญา ค.ศ. 1904 และว่าแผนที่นี้ตรงตามมติของคณะกรรมการดังกล่าว และด้วยความตกลงและการปฏิบัติของฝ่ายไทยและกัมพูชาในเวลาต่อมา จึงทำให้ แผนที่นี้มีลักษณะเป็นสนธิสัญญาอย่างหนึ่ง
2012-03-10 11:51
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ในการเสวนา \Thai-Cambodian Conflict: Nature and Solutions\" เมื่อ 8 มีนาคม 2555 ที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (ที่มา: ประชาไท) วิดีโอการบรรยายโดยชาญวิทย์ เกษตรศิริ เมื่อ 8 มีนาคม 2555 8 มี.ค.

Pages

Subscribe to ปราสาทเขาพระวิหาร