ปลา

2018-03-06 16:49
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคไม่เชื่อ อย.และกรมประมง ยืนยันต้องตรวจสอบการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีอีกครั้ง เรียกร้องให้เปิดเผยใบรับรองจากญี่ปุ่นและชื่อ 12 ร้านอาหารที่รับปลาตาเดียวมาจำหน่าย ทุกล็อตนับจากนี้ พร้อมเตือนหากไม่มีการตรวจสอบซ้ำ จะฟ้องล้มประกาศถ่ายโอนอำนาจฯ
2015-11-29 01:03
หลังจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ รับรองปลาแซลมอนตัดต่อพันธุกรรมหรือ GMO ของบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ 'อควาเบาน์ตี' ก็มีการต่อต้านจากร้านอาหารบางแห่งในสหรัฐฯ และห้างค้าปลีกอย่างคอสโค (Costco) ห้างค้าปลีกใหญ่ซึ่งมี 487 สาขาทั่วสหรัฐ โดยแถลงว่าร้านจะไม่ขายแซลมอนจีเอ็มโอ ด้านวอลมาร์ทและพับลิกซ์ยังไม่มีการแถลงต่อเรื่องนี้
2009-12-03 03:44
วิทยาศาสตร์ว่าอย่างไรเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างมลภาวะจากน้ำมือมนุษย์กับสารปรอทที่พบในปลา และสาธารณชนควรวิตกกังวลต่อผลกระทบด้านสุขภาพจากการรับประทานปลาหรือไม่ บทความนี้เสนอการค้นพบซึ่งแสดงในการประชุมระหว่างประเทศเรื่องการปนเปื้อนสารพิษปรอทเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งผลลัพธ์ทำให้อุ่นใจขึ้นมาก ปลาดีต่อสุขภาพหรือเป็นเพียงขยะมีพิษ?
Subscribe to ปลา