อัพเดทล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมง 55 นาที ที่ผ่านมา

ปาตานีฟอรั่ม

2018-09-02 16:02
ปาตานีฟอรั่ม (PATANI FORUM) เผยแพร่หนังสือ "สัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย" ฉบับภาษาไทย เขียนโดย ดอน ปาทาน, เอกรินทร์ ต่วนศิริ และ อันวาร์ กอมะ และ "Understanding Anti-Islam Sentiment in Thailand" ฉบับแปลภาษาอังกฤษ แปลโดย พิภพ อุดมอิทธิพงศ์
2014-12-04 00:22
ปาตานี ฟอรั่ม นำเสนอรายงานข้อเสนอต่อองค์กรสื่อ แนะการรายงานข่าวของสื่อหลักควรนำเสนอข้อมูลที่รอบด้าน เป็นธรรมกับทุกฝ่าย พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างเนื่องเพื่อเห็นถึงต้นต่อความขัดแย้ง เพื่อหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ
2013-09-21 14:46
รายงานเสวนาของกลุ่มคนทำสื่อภาคประชาชนคุยเรื่องสันติภาพ แนวทางและความหวังของประชาชนสามจังหวัดชายแดนใต้
Subscribe to ปาตานีฟอรั่ม