อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 43 นาที ที่ผ่านมา

ปิยบุตร แสงกนกกุล

2014-08-13 10:51
    เมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย จัดงานเสวนา "ห้องเรียนประชาธิปไตย : บทที่ 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557" วิทยากรร่วมเสวนาประกอบด้วยบัณฑิต จันทร์โรจนกิจ และปิยบุตร แสงกนกกุล ที่ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2013-08-28 01:56
สมยศ พฤกษาเกษมสุข กลุ่ม24มิถุนา และองค์กรประชาธิปไตย ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเสนอตัวอย่างการบริหารจากผู้นำประเทศเพื่อนบ้าน เสนอ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ,ปิยบุตร แสงกนกกุล , สมศักดิ์ เจียมฯ , สุดา รังกุพันธุ์ ,วัฒน์  วรรลยางกูรและพวงทอง ภวัครพันธุ์  เข้าร่วมสภาปฏิรูป
Subscribe to ปิยบุตร  แสงกนกกุล