ป่าชุมชน

ศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา เผยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขึ้นทะเบียน ‘ป่าชุมชนคาร์บอน’ กว่า 1.6 แสนไร่ พร้อมจัดสรรให้บริษัท พร้อมเปิดรายชื่อ ‘ป่าชุมชนชายเลน’ 99 แห่ง ที่จัดสรรให้บริษัท กับคำถามถึงความเป็นธรรม
2023-10-02 13:18
สนทนากับชุมชนลุ่มน้ำโขงตอนบนกับวิธีรับมือ ‘โขงรวน’ ความพยายามรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ชุมน้ำ “ป่าบุญเรือง” และกลุ่มเยาวชนผู้เล่าเรื่องการอนุรักษ์ และรักษาความหลากหลายของอาหารชาติพันธุ์อาข่าผ่านโซเชียลมีเดีย ‘Seeds Journey’
2023-03-31 19:57
หลังประกาศปิดเหมืองหินไปแล้ว 2 ปี ชาวบ้านรอบป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันใด จ.หนองบัวลำภู มีความเป็นอยู่อย่างไร ในเมื่อ "นโยบายกำหนดพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรม" ยังเป็นความท้าทายของการพลิกฟื้นเหมืองหินปูนเก่าให้เป็นฟื้นฟูป่าชุมชน รวมทั้งความตายของแกนนำชุมชนทั้ง 4 คนที่ยังเอาผิดคนร้ายไม่ได้
2023-03-24 22:44

Pages