ป่าไม้

กรีนพีซออกรายงานการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในจีนที่เป็นตลาดใหญ่ของการซื้อขาย “ก๊าซฟอสซิลเหลวที่เป็นกลางทางคาร์บอน” และใบรับรองคาร์บอนเครดิตจำนวนมากในโลกยังมาจากโครงการปลูกป่าของจีนที่มาจากพืชติดไฟง่าย โดยมีบริษัทน้ำมันที่ได้ประโยชน์จากโครงการเหล่านี้
2023-11-28 13:23

Pages