ป่าไม้ที่ดิน

มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือจับตานโยบายด้านป่าไม้-ที่ดิน ยุค “เศรษฐา” และพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ฯ ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื้อรัง 32 ปี ของการต่อสู้ในพื้นที่เตรียมการประกาศ “อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท” และหยุดสืบทอดอำนาจนโยบายป่าไม้-ที่ดิน ยุค คสช. ได้หรือไม่ เนื่องจากส่งผลกระทบวิถีชีวิตของผู้คนในเขตป่า โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์
2023-09-06 10:31
มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ตั้งคำถาม “โครงการปลูกป่าแบบมีส่วนร่วม” หรือสัญญาทาสปลูกป่า กับการเร่งรัดยึดที่ดินประชาชน ทำสัญญาให้ประชาชนในพื้นที่เป็น “ผู้ช่วยงานป่าไม้” มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ที่กรมป่าไม้ปลูกในพื้นที่ให้อยู่รอด ประชาชนถาม “ชุมชนเราไม่เอาตามนี้ได้ไหม”
2023-04-21 23:32