อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 3 นาที ที่ผ่านมา

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

2018-08-24 09:23
ในวาระครบรอบ 50 ปี ของหลักสูตรบัณฑิตอาสาสมัคร ขอประมวลเรื่องราวของหลักสูตรซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี 2512 โดยอาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ไว้ดังนี้
2017-03-09 18:06
"ผมเกลียดชังเผด็จการไม่ว่าจะมีรูปแบบสีสันอย่างไรก็ตาม" ตรงประเด็น ชัดเจน เน้นถ้อยความมิเห็นใน แง่งาม ระบอบนี้ ข้อความ ข้างต้นเป็นของคนตรง ในประเทศคนดี ฝากไว้เป็น อนุสรณ์ สอนชีวีแก่ลูกหลาน ในประเทศที่ ทุกวันวี่ยังเต็มไปด้วย เรื่องมากมี ที่สั่นคลอน
2016-11-06 18:31
6 พ.ย. 2559 หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้พบกับคำ ผกา และชานันท์ ยอดหงษ์ ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล “ป๋วย อึ๊งภากรณ์” เทคโนแครตคนสำคัญ และผู้ริเริ่มข้อเสนอ “สันติประชาธรรม” โดยเทปนี้ ชานันท์ ยอดหงษ์ พูดถึงเพศสภาพและวิธีคิดต่อเรื่องเพศสภาวะของป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผ่านกลอนบทหนึ่งที่ป๋วยแต่งเมื่ออายุครบ 24 ปี ตอนหนึ่งระบุว่า
2016-08-03 13:26
สรุปความจากประชุมวิชาการ 100 ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในวงเสวนา “พาสังคมไทยไปให้ถึง: คุณภาพแห่งชีวิต” และ “พาสังคมไทยไปให้ถึง: สุนทรีย์แห่งชีวิต” จัดโดยกลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เมื่อ 28 ก.ค.2559
2016-06-25 23:49
เสวนา "‘มองเค้าโครงการเศรษฐกิจ’ และ ‘จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน' ในปัจจุบัน" อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ เสนอเค้าโครงเศรษฐกิจของปรีดี ถือเป็นแผนแม่บทรัฐสวัสดิการ ที่เกิดในช่วงหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากแนวทางเสรีนิยม วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร เสนอ 5 แนวคิดทางเศรษฐกิจของปรีดี ด้านอนุสรณ์ ธรรมใจ ชี้ถ้าไม่มีประชาธิปไตย ย่อมไม่เกิดรัฐสวัสดิการ แนะแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังจะมีการลงประชามติ
2016-03-10 19:12
10 มี.ค. 2559 วิดีโอคลิปงานอภิปรายทางวิชาการและเปิดตัวหนังสือ "ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน" ในงานรำลึก 100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ. ท่าพระจันทร์ ช่วงที่ 2: ป๋วยกับสังคมเศรษฐกิจไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน
2016-03-10 16:45
10 มี.ค. 2559 วิดีโอคลิปงานอภิปรายทางวิชาการและเปิดตัวหนังสือ "ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน" ในงานรำลึก 100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ. ท่าพระจันทร์ ช่วงที่ 1: ป๋วยกับสังคมการเมืองไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน
2016-03-09 22:26
9 มี.ค. 2559  ในงานรำลึก 100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ มีการนำเสนอบทความ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ "ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน" ในประเด็น "ป๋วยกับสังคมการเมืองไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน" มีหัวข้อดังนี้ (1) “กรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่ชื่อ ‘ป๋วย’”โดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นิฐิณี ทองแท้ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Pages

Subscribe to ป๋วย อึ๊งภากรณ์