อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 ชั่วโมง 26 นาที ที่ผ่านมา

ผังเมืองรวม

2018-08-22 01:11
งานศึกษาของวิทยาลัยนโยบายสาธารณะลีกวนยู สะท้อนภาวะเมืองขยายตัวของเชียงใหม่ ปัญหาเรื่องผังเมือง-การขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรที่สร้างลงไปในพื้นที่เกษตรกรรม การก่อกำแพงสูงแยกตัวจากชุมชนดั้งเดิม การใช้ทรัพยากรผิดที่ผิดทาง ซ้ำยังทำให้คนธรรมดาเข้าไม่ถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ
2017-06-26 04:04
เวทีเสวนา Direk’s Talk “วรรณภา ติระสังขะ” นำเสนอเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้เป็นสิทธิโดดๆ แต่เกี่ยวพันกับสิทธิด้านอื่น หากประชาชนไม่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของอากาศ น้ำ พลังงาน ก็จะมีส่วนร่วมในเกณฑ์ต่ำ ยกตัวอย่างฝรั่งเศสเอาจริงเรื่องสิ่งแวดล้อมจนมีบทบาทโดดเด่นในโลก ขณะที่ไทยเจอผลพวง “มาตรา44” นอกจากทำลายระบบการเมือง-ยังกระทบสิ่งแวดล้อม เพราะใช้ ม.44 ยกเว้นการบังคับใช้ผังเมือง และยกเว้น EIA บางกรณี
2017-06-13 16:29
ภาคประชาสังคม จ.นครนายก 27 องค์กร ออกแถลงการณ์ค้านแก้ผังเมืองนครนายก ชี้ควรรอผังเมืองรวมนครนายกฉบับใหม่ที่เสร็จสิ้นการฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับตำบลมาแล้ว ไม่มีความจำเป็นที่จะเร่งรัดรีบร้อน
2016-04-01 03:26
31 มี.ค. 2559 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการหรือกิจการที่ได้รับการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สําหรับการประกอบกิจการบางประเภท ประกาศ ณ วันที่ 29 มี.ค. 2559  ซึ่งออกประกาศโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
2013-05-14 15:50
ผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครพยายามทำให้กรุงเทพฯ ไม่หนาแน่นแต่กลับสร้างความแออัดเพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่าในใจกลางเมืองก็พยายามให้สร้างได้อย่างจำกัด เขตนอกเมืองก็เช่นกัน ในเรื่องความแออัด (over crowded) ได้แก่กรณีชุมชนแออัดที่ก่อสร้างติดต่อกันจนเรียกได้ว่านกบินไม่ตกถึงพื้น ตามนิยามชุมชนนั้นบนที่ดิน 1 ไร่ (40 X 40 เมตร) หากมีบ้านปลูกรวมกันรวมกันถึง 15 หลัง ก็จะเรียกว่าเป็นชุมชนแออัด เพราะหากในกรณีปกติบ้านเดี่ยวหลังหนึ่งตามกฎหมายมีขนาดที่ดิน 50 ตารางวา ดังนั้นบนที่ดิน 1 ไร่ จะปลูกบ้านได้ไม่เกิน 8 หลัง และหากให้บ้านทุกหลังติดถนนจะสามารถปลูกบ้านเดี่ยวได้เพียง 9 เท่านั้น
2012-04-17 22:38
หมายเหตุ: โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง "ควรเปลี่ยนแนวคิดการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และควรให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการแทนกรุงเทพมหานคร" โดยมีรายละเอียดของจดหมายเปิดผนึกดังนี้ 000   ที่ A.R.E.A. 04/255/55 17    เมษายน    2555  
2010-10-16 03:49
ศาลปกครองกลางไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ก่อนการพิพากษาคดี กรณีชาวบ้านสระบุรี-อยุธยา ฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตฯ โรงไฟฟ้าหนองแซง ขณะ บ.โรงไฟฟ้าส่งตัวแทนแจงผลกระทบอาจต่อเนื่องถึงความต้องการไฟฟ้าในระบบพลังงาน ด้านทนายความคาดศาลจะมีคำสั่งก่อนกำหนดการเข้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พ.ย.นี้ 
Subscribe to ผังเมืองรวม