อัพเดทล่าสุดเมื่อ 29 นาที 59 วินาที ที่ผ่านมา

ผาสุก พงษ์ไพจิตร

2017-02-11 14:12
โฆษกกระทรวงกลาโหมรับยังไม่ได้ทาบทาม 'ผาสุก' แค่ชงรายชื่อให้ที่ประชุมเห็นชอบเนื่องจากมีผลงานเกี่ยวกับการทุจริตต่อเนื่อง ขออภัยที่ทำเสียหาย   
2017-02-10 16:22
  เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง เผย ได้รับแจ้งจาก 'ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร' ไม่เคยได้รับการติดต่อให้เข้าร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ของคณะปรองดองจากทางรัฐบาล และหากได้รับการติดต่อทาบทามจริงก็จะไม่ตกลงเข้าร่วมเนื่องจากไม่สะดวก แฟ้มภาพ ประชาไท
2016-03-10 19:12
10 มี.ค. 2559 วิดีโอคลิปงานอภิปรายทางวิชาการและเปิดตัวหนังสือ "ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน" ในงานรำลึก 100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ. ท่าพระจันทร์ ช่วงที่ 2: ป๋วยกับสังคมเศรษฐกิจไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน
2015-09-30 17:52
เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะทำงานวาระทางสังคม และเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ ‘สวัสดิการถ้วนหน้า ความเป็นไปได้ในสังคมไทย’ ที่สถาบันวิจัยสังคม อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2015-09-29 19:03
เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะทำงานวาระทางสังคม และเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ ‘สวัสดิการถ้วนหน้า ความเป็นไปได้ในสังคมไทย’ ที่สถาบันวิจัยสังคม อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2015-08-18 23:57
ชมบันทึกวิดีโอปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ ‘จะต่อสู้คอร์รัปชั่นอย่างไรดี’ ปาฐกถาโดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร ศาสตราจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์      
2015-08-17 15:58
ก 17 ส.ค.2558 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ในหัวข้อจะต่อสู้คอร์รัปชั่นอย่างไรดี โดย ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2015-01-20 10:11
  ในเมืองไทย เราพูดกันถึงความเหลื่อมล้ำด้านรายได้มานานมาก มีผู้ศึกษานำตัวเลขความเหลื่อมล้ำด้านต่างๆ มาแสดงให้ดูหลายต่อหลายด้าน ระหว่างภาค, ระหว่างเพศ, ระหว่างจังหวัด, ระหว่างอาชีพ, ระหว่างระดับการศึกษา ฯลฯ และในระยะหลังๆ ก็มีตัวเลขความต่างด้านรายได้และการถือครองทรัพย์สินของประชากรที่ถูกจำแนกเป็น 5 กลุ่มให้เห็นอย่างน่าตระหนก สอดคล้องกับสำนึกของผู้คน ที่จำแนกตนเองออกตามฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งไปกำหนดฐานะทางสังคมและวิถีชีวิตด้วย (แต่ไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นสำนึกทางชนชั้นตามทฤษฎีฝ่ายซ้ายได้)
2014-11-03 18:49
อภิปราย ‘รัฐไทยกับการแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจ’ นิธิ ชี้ต้นตอจาก Oligopoly - Oligarchy ‘บรรยง’ ระบุอยู่ที่ขนาด บทบาทและอำนาจรัฐ 'สมเกียรติ' แนะเปลี่ยนโมเดลการพัฒนา ‘ผาสุก’ วิเคราะห์การตอบสนอง Global value chain

Pages

Subscribe to ผาสุก พงษ์ไพจิตร