อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 ชั่วโมง 27 นาที ที่ผ่านมา

ผาสุก พงษ์ไพจิตร

2014-01-16 00:25
  การเมืองไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร หากจะตอบคำถามดังกล่าว เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องที่สังคมไทยประสบในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา เริ่มจากการที่รายได้ประชากรต่อหัวของประเทศไทยเพิ่มขึ้นสามเท่าในระหว่างช่วงดังกล่าว อีกแง่หนึ่งก็คือ คนในปัจจุบันมีรายได้มากกว่าพ่อแม่ของพวกเขาสามเท่าตัว ดังนั้น ความหวังจึงบังเกิด พวกเขามีความคาดหวังต่อรัฐบาลและมุมมองต่อบรรทัดฐานทางสังคมก็เปลี่ยนไป พวกเขาต้องการความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
2013-12-11 14:25
เมื่อใดก็ตามที่พรรคการเมืองไทยสักพรรคหนึ่งครองเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดในรัฐสภา จะมีเสียงบ่นพึมพำขึ้นมาถึงเผด็จการรัฐสภา ครั้งนี้ เมื่อพรรคการเมืองของทักษิณ ชินวัตร ชนะการเลือกตั้ง 5 สมัยติดต่อกัน (รวมหนึ่งครั้งที่เป็นโมฆะด้วย) เสียงบ่นที่ว่านี้ก็ดังขึ้นเรื่อย ๆ บางคนกล่าวว่า ประชาธิปไตยนั้นไม่เข้าท่า เพราะมันนำไปสู่เผด็จการเสียงข้างมาก ขณะที่เสียงข้างน้อยไม่อาจพูดอะไรได้ ทั้งยังไม่ได้รับการคุ้มครอง
2013-12-10 19:50
การอ้างว่ารัฐบาลปัจจุบันไม่มีความชอบธรรมเพราะชัยชนะจากการเลือกตั้งของพวกเขามาจากการซื้อเสียงนั้นถูกกู่ร้องก้องตะโกนมาจากเวทีประท้วงซ้ำแล้วซ้ำเล่า ข้ออ้างเช่นนี้ถูกกล่าวซ้ำในบทความหลายชิ้นในบางกอกโพสต์ก่อนหน้านี้ และปรากฏเป็นความเห็นทั่ว ๆ ไปของผู้เขียนจดหมายถึงหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ และมันเป็นเรื่องไร้สาระ ไร้สาระและอันตราย
2013-09-10 10:09
วันที่ 7 ก.ย.56 ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนสอบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) จัดเสวนา หัวข้อ ‘ก้าวข้ามความขัดแย้ง กับ กระบวนการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทย’ ที่โรงแรมวิคทรี พหลโยธิน 3 โดยมี ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ อดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดยภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
2013-09-10 00:44
ชัยอนันต์ชี้ภาพ ‘ชนชั้นนำใหม่’ ความสัมพันธ์ที่นำสู่ความขัดแย้ง สู้แบบ ‘ซีโร่ซัมเกม’ ปัญหาของการเมืองไทย ‘ผาสุก’ เตือน ‘พรรคฝ่ายค้าน’ ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ สร้างบทบาทในทางบวก  ‘นิธิ’ เสนอก้าวข้ามความขัดแย้ง ต้อง ‘จัดการพื้นที่ทางการเมือง’ ให้เป็นธรรม    
2013-07-28 19:23
มีบทความในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ อ้างถึงข้อมูลกรมสรรพากรที่บอกว่า ในเมืองไทยมีคนเสียภาษีรายได้ในอัตราระหว่าง ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 35 เพียงมากกว่า 3 ล้านคนเท่านั้น ขณะที่อีกเกือบ 7 ล้านคน ได้รับการยกเว้น เพราะมีรายได้น้อยไม่ถึงเกณฑ์ที่ 150,000 บาทต่อปี จึงเห็นว่า ประชาธิปไตยในประเทศนี้มีปัญหา เริ่มแรกเลยถ้าการบริหารจัดการภาษีลักลั่นเช่นนี้ เราจะคาดหวังให้มีความเท่าเทียมกันได้อย่างไร 
2012-08-15 14:15
 15 ส.ค.55 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อการเสนอผลงานวิจัย “สู่สังคมไทยเสมอหน้า การศึกษาโครงสร้างความมั่นคั่งและโครงสร้างอำนาจเพื่อการปฏิรูป” ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สนับสนุนโดย สกว. สกอ.และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในช่วงแรกของรายการเป็นการกล่าวถึงภาพรวมโครงการโดย ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร หัวหน้าโครงการวิจัย  รายละเอียดมีดังนี้  
2012-06-17 19:13
(17 มิ.ย.55) ผาสุก พงษ์ไพจิตร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบรรยายพิเศษเรื่อง “การเมืองไทยหลังรัฐประหาร 2549 และบทบาทที่ควรจะเป็นของ ขบวนการภาคประชาชน” เนื่องในโอกาสรำลึก 21 ปีการสูญหาย ของทนง โพธิ์อ่าน จัดโดยมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ณ ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลารายละเอียดมีดังนี้     000000
2011-10-07 16:57
เว็บไซต์นิวแมนดาลา ซึ่งเป็นเว็บไซต์อภิปรายเรื่องสังคม การเมือง วัฒนธรรมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย เปิดตัววีดีโอซีรีส์ชุดใหม่ในหัวข้อ ‘ชาติ ศาสน์ กษัตริย์’ เปิดพื้นที่พูดคุยในประเด็นสามเสาหลักของประเทศไทย ผ่านมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
2011-05-07 11:54
(7 พ.ค.54) ผาสุก พงษ์ไพจิตร ศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปาฐกถาหัวข้อ "เศรษฐศาสตร์ (ของ) การเมืองไทย" ในงานมุทิตาจิต "ชุมนุมปาฐกถา 70 ปี ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ" ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 0000 (คลิกชม วิดีโอคลิป ด้านท้ายบทความ)

Pages

Subscribe to ผาสุก พงษ์ไพจิตร