ผู้พิพากษา

ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามเล็ก ประจำปี 2566 ตั้งโจทย์ ส.ส. ถือหุ้นสื่อต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ คล้ายกรณี ‘พิธา’ ธงคำตอบเฉลย ถือหุ้นสื่อ ไม่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3)
2023-08-31 14:23
หลังจากที่ผู้รับเหมาว่าจ้างภารโรงของศาลในกรุงกัวลาลัมเปอร์เบี้ยวไม่จ่ายค่าจ้างให้กับภารโรง ทำให้ภารโรงพากันหยุดงานประท้วง ส่งผลให้ผู้พิพากษาและคนทำงานในศาลทั้งหลายต้องพากันมาทำงานปัดกวาดเช็ดล้างห้องต่างๆ ในอาคารศาลเอง รวมถึงการขัดห้องน้ำซึ่งผู้พิพากษารายหนึ่งบอกว่าเธอไม่ต้องทำเองเลยมาเป็นเวลานานแล้ว
2018-07-29 15:06

Pages