ผู้หญิง

สื่อ Lanner รายงานกลุ่มคนงานหญิงเพื่อความยุติธรรมและเครือข่าย จัดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องข้อเรียกร้องต่อภาครัฐเรื่องสวัสดิภาพและสวัสดิการของแรงงานหญิงและเด็กร่วมกับสมาชิก พร้อมเดินทางยื่นหนังสือข้อเรียกร้องเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กปี 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
2023-11-24 18:24
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เผยแพร่สารเนื่องใน “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล” ประจำปี 2566 ขอสนับสนุนให้ทุกคนลุกขึ้นยืนหยัดพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงและเด็กหญิง และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมที่ไม่มีใครสมควรต้องตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงอีกต่อไป
2023-11-24 16:29
“โครงการJBB” เปิดผลวิจัยเครือข่ายสื่อชายขอบฯ ชี้ภูมิทัศน์สื่อไทยมีผู้เล่น-ผู้แสดงมากขึ้น จากความนิยมและเข้าถึงสื่อดิจิทัล ทำหน้าที่ในช่วงการเมืองเดือดเพิ่มโอกาส-กระจายอำนาจให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สื่อหลักละเลย  ฉีกกฎเกณฑ์ขนบสื่อเดิมเล่าเรื่องโดนใจ ยก “สื่อภาคประชาชน” เป็นกลไกหนึ่งในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ แนะทำให้ปชช.เห็นความเป็น “มืออาชีพ” พร้อมสร้างเครือข่ายปกป้องประโยชน์สาธารณะ-สังคมประชาธิปไตยได้
2023-11-09 14:49
ILOSTAT รวบรวมตัวเลขสถานการณ์ 'ช่องว่างค่าจ้างระหว่างเพศ' ในปี 2023 พบว่าแม้จะมีความคืบหน้าไปบ้าง แต่ช่องว่างยังคงอยู่และห่างขึ้นในบางอาชีพด้วยซ้ำ พบช่องว่างค่าจ้างชายหญิงไม่ได้เกิดจากวุฒิการศึกษาเป็นหลัก แต่มักจะเพิ่มขึ้นตามอายุ
2023-10-04 11:55
หลังโควิด-19 ผู้หญิงในสหรัฐฯ กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานในอัตราสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่กระนั้นงานที่มีค่าตอบแทนดีจำนวนมากในสาขาต่างๆ ก็ยังคงเป็นของผู้ชายเป็นหลัก
2023-08-05 10:00
การศึกษาใหม่ของ McKinsey ที่เผยแพร่เมื่อเดือน ก.ค. 2566 ระบุว่าความก้าวหน้าของ AI ทำให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงสูงที่จะตกงาน เมื่อเทียบกับผู้ชาย
2023-08-04 10:09
เผย Hyundai บริษัทยานยนต์ในเกาหลีใต้ ว่าจ้างช่างเทคนิคผู้หญิงเป็นพนักงานประจำเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นผลมาจากการผลักดันของสหภาพแรงงาน ในการปรับปรุงความเสมอภาคทางเพศในที่ทำงาน
2023-07-23 16:01
ปีงบประมาณ 2023 ผู้หญิงญี่ปุ่นได้รับการว่าจ้างทำงานภาครัฐ 38.7% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่กำหนดการจ้างผู้หญิงในภาครัฐให้มีสัดส่วน 35% ขึ้นไป 
2023-07-02 10:46
มีผู้หญิงจีนกำลังเข้าสู่การเป็นแรงงานในระบบเศรษฐกิจแบบ Gig economy มากขึ้น แต่พวกเธอกำลังเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ ช่องว่างค่าจ้างระหว่างเพศ การควบคุมโดยอัลกอริทึมที่เน้นผู้ชายเป็นศูนย์กลาง และความท้าทายอื่นๆ
2023-05-30 21:24

Pages