อัพเดทล่าสุดเมื่อ 23 นาที 26 วินาที ที่ผ่านมา

ผู้หญิง

2013-03-21 01:27
“ถึงแม้ว่าเรามาจากประเทศที่ต่างกัน (ซาอุดิอาระเบีย, จอร์แดน และปาเลสไตน์) และถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่แต่งตัวเหมือนผู้หญิงมุสลิมคนอื่นๆ ที่เขาคลุมผมหรือปิดหน้า ถึงแม้ว่าจะมีนิกายที่แตกต่างกัน (ซุหนี่, ชีอะห์) แต่เรามีเป้าหมายร่วมเดียวกัน คือ ต้องการสิทธิให้ผู้หญิง (Women Rights) ต้องการให้ผู้หญิงมุสลิมมีการศึกษามากขึ้น เราทำเช่นนี้เพื่อหวังว่าคนในรุ่นอนาคตจะได้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิม”
2013-03-21 01:26
“ถึงแม้ว่าเรามาจากประเทศที่ต่างกัน (ซาอุดิอาระเบีย, จอร์แดน และปาเลสไตน์) และถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่แต่งตัวเหมือนผู้หญิงมุสลิมคนอื่นๆ ที่เขาคลุมผมหรือปิดหน้า ถึงแม้ว่าจะมีนิกายที่แตกต่างกัน (ซุหนี่, ชีอะห์) แต่เรามีเป้าหมายร่วมเดียวกัน คือ ต้องการสิทธิให้ผู้หญิง (Women Rights) ต้องการให้ผู้หญิงมุสลิมมีการศึกษามากขึ้น เราทำเช่นนี้เพื่อหวังว่าคนในรุ่นอนาคตจะได้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิม”
2013-01-03 16:41
เตรียมออกกฎหมายแบนพฤติกรรมดังกล่าว เหตุผู้ว่าฯ ระบุเป็นการละเมิดกม. ชารีอะห์และทำให้ศีลธรรมตามศาสนาอิสลามตกต่ำ โดยก่อนหน้านี้อาเจะห์ได้สั่งห้ามการใส่กางเกงรัดรูปในหมู่สตรีด้วย  3 ม.ค. 55 - เว็บไซต์จาการ์ตาโพสต์รายงานว่า ที่ว่าการเมืองโลคเสมาเว เมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองในเขตปกครองพิเศษอาเจะห์ ได้เตรียมออกกฎหมายสั่งห้ามผู้หญิงนั่งคร่อมรถจักรยานยนต์ขณะโดยสารซ้อนท้าย โดยผู้ว่าฯ เมืองดังกล่าวระบุว่า พฤติกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสมและขัดต่อกฎหมายชารีอะห์ 
2012-11-16 00:08
วันนี้ (15 พ.ย.55) ภาคีเครือข่ายองค์กรผู้หญิง ภาคประชาชนกว่า 40 องค์กรได้ร่วมกันแถลงกิจกรรมรณรงค์ “WE: เรา ผู้หญิง ไม่เป็นเหยื่อ เปิดความจริง หลากหลายความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง จากกลุ่มผู้หญิง ถึงนายกหญิง” ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 ตึกสภาคริสตจักรในประเทศไทย ใกล้สะพานหัวช้าง แขวงราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาส 25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรง ต่อเด็กและสตรีสากล ประจำปี 2555
2012-03-09 21:44
“วันสตรีสากล” ในสังคมไทย ปัจจุบันมิอาจถูกนิยามความหมายผูกขาดเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานเท่านั้น ผู้หญิงหลากหลายสาขาอาชีพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญความหมายของผู้หญิงที่มีความเป็นมนุษย์เสมอภาคกับ ผู้ชาย  การเรียกร้องและการมีข้อเสนอทางสังคมจึงเกี่ยวข้องกับมิติความหลากหลายใน มุมของผู้หญิงแต่ละกลุ่มแต่ละองค์กรแต่ละสาขาอาชีพแต่ละความคิด   อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์การก่อกำเหนิด”วันสตรีสากล” นั้นเกี่ยวข้องกับชนชั้นผู้ใช้แรงงานอย่างมิอาจปฏิเสธได้และล้วนเป็นผู้ใช้ แรงงานที่รักประชาธิปไตยมิใช่อำมาตยาธิปไตยเป็นแน่ “8 มีนาคม” ความหมายผู้หญิงและชนชั้นผู้ใช้แรงงาน
2011-11-17 22:43
เมื่อนักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ ทำการวิจัยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอาการเข้าไม่ถึงจุดสุดยอด โดยการใช้เครื่องสแกนสมองสำรวจการทำงานของสมองในช่วงที่ถึงจุดสุดยอด โดยใช้สีแทนความเข้มข้นของการทำงานของสมอง 14 พ.ย.
2011-03-28 02:46
การปรับโครงสร้างของระบบทุนนิยมโลกปัจจุบันก่อให้เกิดความพร่าเลือนต่อโลกของ แรงงานหลายประการ ภาพของแรงงานในยุคปัจจุบันมิได้มีองค์ประกอบของแรงงานในระบบการผลิตแบบโรง งานเป็นกลุ่มหลักเพียงกลุ่มเดียว หากประกอบด้วยแรงงานในระบบการจ้างงานแบบยืดหยุ่น อาทิ งานเหมาช่วง งานชั่วคราว งานที่รับไปทำที่บ้าน เป็นต้น รวมทั้งแรงงานในภาคการผลิตที่ไม่เป็นทางการอีกจำนวนมาก ซึ่งมีแรงงานหญิงเป็นองค์ประกอบสำคัญ ดังนั้น การจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับแรงงานหญิงย่อมส่งผลต่อความคิด และแนวทางการปฏิบัติของผู้ใช้แรงงาน ขบวนการแรงงานจะจัด
2011-03-28 02:33
27 มี.ค.54 เวลา 09.00 น. วันที่ ทีโรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) ร่วมกับเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมและภาคีต่างๆ ได้เปิดตัว รายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Oxfam GB และ สหภาพยุโรป โดยนายสมศักด์ เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง เปิดงาน
2011-03-10 22:42
ในสมัยปฏิรูปเข้าสู่รัฐสมัยใหม่ของสยามตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ความคิด วัฒนธรรม ประเพณี ได้ถูกปรับเปลี่ยนและสร้างขึ้น ภายใต้การทำให้เป็น "ประเทศสมัยใหม่" ที่เจริญทัดเทียมกับชาติตะวันตก สิ่งเหล่านี้ได้เพิ่มความเข้มข้นในยุคถัดมาคือรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังคงสืบเนื่องมาจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่นกัน อาจกล่าวได้ว่าในช่วงนี้สยามประเทศได้เข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายในสยามเอง ดังจะเห็นได้จากงานศึกษาหลายชิ้น ที่ให้ความสนใจกับความเปลี่ยนแปลงในค

Pages

Subscribe to ผู้หญิง