ฝุ่นควันข้ามพรมแดน

'ดอน' รมว.ต่างประเทศ 'พรพิมล' ผู้แทนพิเศษด้านเมียนมา และคณะ พบ 'มินอ่องหล่าย' ณ กรุงเนปิดอ หารือเรื่องความร่วมมือหลายด้านตั้งแต่มลพิษข้ามแดน จนไปถึงการปราบปรามอาชญากรรมและสันติภาพตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา 
2023-04-22 13:39
บันทึกถ่ายทอดการสนทนากับ วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี ถึงประเด็นข้อเรียกร้อให้กระทรวงพาณิชย์และผู้นำรัฐบาลยุติการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นพิษข้ามพรมแดนโดยทันที รวมทั้งชวนมองวิสัยทัศน์พรรคการเมืองต่อการแก้ปัญหาฝุ่น
2023-04-01 10:05