ฝุ่น PM2.5

ศาลปกครองเชียงใหม่พิพากษา 'ประยุทธ์ - คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ' ละเลยต่อหน้าที่แก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ล่าช้าเกินสมควร หลังถูก 'วสุชาติ พิชัย' ประชาชนชาวเชียงใหม่ยื่นฟ้องเป็นคดีเลขดำที่ ส. 2/2566 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2566 นอกจากนี้ยังคดีฝุ่นหมายเลขดำที่ ส. 3/2566 อีกหนึ่งคดีที่ประชาชนในภาคเหนือรวมตัวกันยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี และยังไม่ได้รับการตัดสิน
2023-07-11 12:38
ตัวแทนนักกฎหมายในคดีฝุ่น PM2.5 เชียงใหม่ ร่วมแถลงการณ์อัพเดตคดี พร้อมทั้งประกาศยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกรณีไม่รับฟ้องคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ชี้ อ้อย-ข้าวโพด เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษสำคัญ ธุรกิจเกษตรต้องร่วมรับผิด
2023-05-17 15:02
ศาลปกครองเชียงใหม่รับฟ้องคดีฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ โดยรับฟ้องผู้ถูกฟ้องที่ 1 คือ “พล.อ.ประยุทธ์” นายกรัฐมนตรี และผู้ถูกฟ้องที่ 2 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่ไม่รับฟ้องผู้ถูกฟ้องที่ 3 คือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และผู้ถูกฟ้องที่ 4 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน การไม่รับฟ้องทั้งสองหน่วยงานนี้สะท้อนให้เห็นว่ากลไกลการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ข้ามพรมแดนของประเทศไทยยังไม่สามารถทำได้มากกว่าการเจรจาระหว่างประเทศ
2023-04-21 17:39
ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ อาจารย์วิจิตรศิลป์ มช. ประกาศขอคืนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดครั้งที่ 14 ที่ได้รับเมื่อปี 2560 จากผลงานหนังสือ “มันยากที่จะเป็นมลายู” คืนให้แก่บริษัทซีพีผู้มอบรางวัล เหตุซีพีมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุของปัญหาฝุ่น PM2.5 และขอประท้วงการแผ่ขยายตัวเชิงโครงสร้างของทุนที่เข้ามายึดครองสิทธิในการมีชีวิตของผู้คน
2023-04-12 16:46
สมชาย จวก คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ยิ่งกว่าเลวทราม ไม่ต่างจาก “การสังหารหมู่แบบเลือดเย็นในระยะยาวโดยน้ำมือรัฐ” เตรียมร่วมกับเครือข่ายประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ไปยื่นฟ้อง “พล.อ.ประยุทธ์” ต่อศาลปกครองจากความล้มเหลวในการจัดการปัญหา PM2.5 วันจันทร์ที่ 10 เม.ย. นี้
2023-04-06 16:40
TDRI เผย เหตุใดการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 จึงมีความยาก และข้อจำกัดที่ทำให้การจัดการกับ PM2.5 ของรัฐล้มเหลว หนึ่งในอุปสรรคมาจากการที่ท้องถิ่นขาดเงิน และถูกซ้ำเติมจากกฎระเบียบต่างๆ ที่ยากต่อการบริหารจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 
2023-04-04 17:46
แรงงานใน “เมืองฝุ่น” ประชาไทชวนสำรวจชีวิตของคนเชียงใหม่ที่ต้องทำงานท่ามกลาง PM2.5 สูดดมฝุ่นอยู่กลางแจ้งเกินวันละ 8 ชั่วโมง ในวันที่เชียงใหม่คุณภาพอากาศย่ำแย่ ทุกลมหายใจเต็มไปด้วย PM2.5 แต่มีบางคนที่หยุดทำงานหยุดใช้ชีวิตกลาง PM2.5 ไม่ได้
2023-04-04 16:30
กรีนพีซ ประเทศไทย แถลงการณ์เรียกร้องให้ รัฐบาลประกาศให้พื้นที่ประสบฝุ่นพิษ PM2.5 เป็นเขตภัยพิบัติทันที เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน และการเข้าถึงสิทธิในอากาศสะอาด
2023-04-01 21:13