พยาบาล

สหภาพแรงงานพยาบาล GNU เรียกร้องรัฐบาลทุกประเทศแก้ปัญหาสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพและบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ โดยรับประกันว่าโรงพยาบาลจะยังคงดำเนินการได้แม้จะเกิดภัยพิบัติทางภูมิอากาศ 
2023-12-20 11:54
'พยาบาล' คนทำงานกลุ่มสำคัญที่มีบทบาทในระบบสาธารณสุข อย่างไรก็ตามข้อมูล ILOSTAT ชี้ว่าอาชีพนี้ซึ่งมีผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ – มีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานและค่าจ้างต่ำ ดังนั้นจะทำอย่างไรเพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานพยาบาลให้ดีขึ้น เพื่อให้พวกเธอสามารถมอบการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีคุณภาพดีที่สุด
2023-05-20 10:18
เครือข่ายแรงงานร่วมเดินขบวนพาเหรดวันแรงงานสากลปี'66 จากแยก ‘ราชประสงค์’ จรด ‘แยกปทุมวัน’ รำลึก พร้อมกิจกรรมผลัดกันปราศรัยสะท้อนปัญหาแรงงาน เชื่อการรวมตัวสร้างอำนาจต่อรอง จะเปลี่ยนประเทศเป็นของแรงงานได้
2023-05-02 10:42

Pages