อัพเดทล่าสุดเมื่อ 47 นาที 25 วินาที ที่ผ่านมา

พยาบาล

2018-07-31 18:58
ที่มาภาพ: providencejournal.com 31 ก.ค. 2561 การหยุดงานประท้วงของพยาบาลจาก 2 โรงพยาบาลในรัฐโรดไอซ์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เพิ่มภาระผู้ป่วยให้โรงพยาบาลข้างเคียง เมื่อปลายเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา
2018-07-07 12:53
ภาพการเรียกร้องของกลุ่มพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี เมื่อเดือน พ.ค. 2561 (ที่มาภาพ: มติชนออนไลน์)
2018-05-31 09:05
องค์กรด้าน ‘พยาบาล-ผู้ผดุงครรภ์’ ไอร์แลนด์ เผยอาชีพนี้ต้องประสบกับปัญหาความเครียด วิตกกังวล ไปจนถึงมีแนวโน้มจะฆ่าตัวตาย จากที่ต้องถูก ‘ประเมินความพร้อมในการปฏิบัติงาน’ ที่มีการตรวจสอบพร้อมในทั้งด้านฝีมือ ความรู้ สุขภาพ และบุคลิกที่ดี เพื่อให้การทำงานอย่างปลอดภัยและมีสิทธิภาพ หากถูกร้องเรียนแล้วตรวจว่าไม่ผ่านมาตรฐานดังกล่าวจะถูกถอนใบอนุญาต
2018-05-26 20:25
แม้พยาบาลจะเป็นอาชีพที่ดูแลสุขภาพผู้อื่น แต่จากงานศึกษาหลายชิ้นพบว่ากลับต้องเจอกับปัญหาด้านสุขภาพเสียงเอง ตัวอย่างเช่น ‘พยาบาลแคนาดา’ มีปัญหาสุขภาพจากการทำงาน ที่มาภาพประกอบ: Wikimedia Commons
2018-05-10 10:10
ตัวแทนสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย เข้าให้ข้อมูลคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้ขยายความคุ้มครอง แก่ข้าราชการและลูกจ้างภาครัฐทุกประเภทเมื่อบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทำงาน
2018-04-27 11:50
สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยขอเชิญพยาบาลไทยและสมาชิกร่วมรณรงค์โดยการถ่ายภาพของตนเองหรือกลุ่มส่งเป็นคลิปวิดีโอความยาวน้อยกว่า 30 วินาที มาที่สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย (email : jarujit15@gmail.com ภายใน 3 พ.ค.2561) เพื่อร่วมแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันของพยาบาลทั่วโลก
2018-03-10 10:08
ในแคนาดามีกลุ่มหมอ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมากกว่า 700 คน ลงนามคัดค้านการขึ้นเงินเดือนตัวเอง และเรียกร้องให้นำเงินเหล่านั้นไปช่วยอาชีพสาธารณสุขที่ได้รับน้อยกว่าอย่างพยาบาลและให้กับคนไข้ที่ต้องการใช้เงินรักษา  
2017-10-07 20:03
ที่ญี่ปุ่นเมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่ทำงานในทุกอุตสาหกรรมแล้ว พบว่าผู้ที่ทำอาชีพ ‘พยาบาล’ มีปัญหาด้านสุขภาพมากที่สุด ผลสำรวจสหพันธ์แรงงานพบพยาบาลญี่ปุ่น 71.7% มีอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง เกือบร้อยละ 75 เคยคิดทิ้งอาชีพพยาบาลนี้ เพราะภาระงานหนักเกินไป
2017-09-17 18:01
พบคนทำงาน ‘พยาบาล’ ออสเตรเลีย แคนาดา แอฟริกาใต้ จนถึงอังกฤษ ทยอยเรียกร้อง 'การจ้างงานที่ดี’ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ‘ค่าแรง-สวัสดิการ-สภาพการจ้าง-การบริหารจัดการ-ยุติการล่วงละเมิดทางเพศ' ตั้งแต่ปลายเดือน ส.ค. 2560 เป็นต้นมา

Pages

Subscribe to พยาบาล