พ.ร.บ.ป้องกันและปรามการทรมานและอุ้มหาย

ครม.มีมติเห็นชอบตั้งกรรมการ 6 คนในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
2023-05-23 17:43