อัพเดทล่าสุดเมื่อ 11 ชั่วโมง 24 นาที ที่ผ่านมา

พ.ร.บ.ยา

2018-09-15 09:22
สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยได้ระบุเหตุผลที่ฟ้องสภาการพยาบาล เพราะต้องการจัดให้มีเวทีเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิกเพื่อแก้ไขเสนอแนะ พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 ให้มีความทันสมัยครอบคลุมภาคปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน ยืนยันสหภาพพยาบาลฯ ไม่ได้มีเจตนากระทำการใดๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อสภาวิชาชีพ - หนุน ร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับผ่านประชาพิจารณ์ ก.ค. 2561
2018-09-09 14:00
ผลสำรวจนิด้าโพลระบุประชาชนส่วนใหญ่ 77.04% ยอมรับไม่ได้ที่จะให้วิชาชีพอื่นในสายสุขภาพสามารถจ่ายยา-ขายยาโดยไม่มีเภสัชกรควบคุม
2018-09-07 19:09
เครือข่ายผู้บริโภค 6 ภูมิภาค แถลงข่าวต้าน พ.ร.บ.ยา ระบุเป็นฉบับทำร้ายประชาชน ชี้ อย.กำลังสร้างความแตกแยกให้กับวิชาชีพ ผู้บริโภคถูกจับเป็นตัวประกัน พร้อมเปิด 13 ข้อเสนอ
2018-09-01 18:10
เภสัชกรอีสานยืนยันคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ยาใหม่ ชี้ไม่ได้ดราม่าปกป้องวิชาชีพเภสัชกร แต่เพื่อความปลอดภัยผู้บริโภคปลอดภัยของประชาชนในการใช้ยา
2018-08-29 20:44
ชวนดูไทม์ไลน์ พ.ร.บ.ยา ฉบับแรก สู่ร่าง พ.ร.บ.ปัจจุบัน พร้อมข้อถกเถียงของฝั่งเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย สพศท. ชี้ ประชาชนเข้าถึงยาง่าย ต้นทุนไม่เพิ่ม ส่วนยาอันตรายมีเภสัชกรควบคุมอยู่แล้ว 'เครือข่ายพยาบาล' เห็นด้วยหากระบุหน้าที่ชัดเจนไม่ก้าวก่ายกัน ชี้บุคลากรขาดแคลน ด้านชมรมเภสัชชนบท กังวลยาแก้อักเสบหาซื้อง่าย ใช้ไม่ถูกอาจดื้อยาจนถึงเสียชีวิต
2018-08-20 23:25
องค์กรวิชาชีพเภสัชกรรมค้าน ร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับที่ อย. และ สธ. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ออกแถลงการณ์เรียกร้องเภสัชกรทั่วประเทศคัดค้าน เนื่องจากมีเนื้อหาผิดหลักการ ยัดไส้คำสั่งหัวหน้า คสช. ลงในกฎหมาย
2017-12-22 14:11
ภาคประชาสังคมยันต้องจับตา-ตรวจสอบการแก้ไข พ.ร.บ.ยา-สิทธิบัตร อย่างใกล้ชิด แย้งหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลให้ข้อมูลต่อสาธารณะไม่ครบรอบด้าน และไม่ได้นำข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติมาใช้ เพื่อขจัดการผูกขาดผ่านระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่เป็นธรรมและยาราคาแพง  
2017-03-03 18:19
ศาลทหารฯ ตัดสิน จำคุก 'พล.อ.ต.ชิดพงศ์ ทองกุม' 5 ปี 6 เดือน ผิด “ม.112 -ลักทรัพย์ –พ.ร.บ.ยา-พ.ร.บ.เครื่องสำอาง ชิดพงศ์ ทองกุม
2014-10-31 12:48
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 มีการประชุมหารือของกลุ่มเภสัชกรภาคใต้ ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ.ยา ซึ่งในขณะนี้ทางองค์การอาหารและยา (อย.) ได้หารือร่วมกับสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย ภาคประชาชน สภาวิชาชีพต่างๆ ผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ดูแลคุ้มครองสุขภาพระดับภูมิภาคและได้ร่างที่ผ่านความเห็นชอบจากทุกกลุ่มทุกวิชาชีพมาอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งเป็นร่างที่มีจุดยืนในการปกป้องและคุ้มครองผู้บริโภค  
2014-10-31 07:42
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับใหม่วันพฤหัสบดีนี้ หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม คาดว่า สนช.จะผ่านฉลุย มิไยที่เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน 14 องค์กรคัดค้าน ต้องการ "มีส่วนร่วม" แก้ไขประเด็นสำคัญๆ เช่นให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกผู้บริหารกองทุน ไม่ให้อยู่ใต้ระบบราชการกระทรวงแรงงาน

Pages

Subscribe to พ.ร.บ.ยา