อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 39 นาที ที่ผ่านมา

พ.ร.บ.ยา

2018-10-19 12:29
เครือข่ายเภสัชกรขอนแก่นยื่นหนังสือเสนอ พบ.อ.ประยุทธ์ ให้ถอดร่าง พ.ร.บ.ยา ออกจากการพิจารณาของ ครม.เพื่อทบทวนใหม่โดยยึดหลักการคุ้มครองประชาชน ชี้ อย.ร่างกฎหมายโดยไม่ฟังความรอบข้าง
2018-10-07 12:33
สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย สนับสนุน พ.ร.บ.ยา พ.ศ.... ฉบับผ่านประชาพิจารณ์ เดือน ก.ค. 2561 ระบุหากพยาบาลถูกจำกัดการใช้ยาลง จะส่งผลต่อประชาชนผู้รับบริการทั่วประเทศให้ได้รับการบริการไม่ครอบคลุมทั่วถึง-ไม่ทันเวลา
2018-09-15 09:22
สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยได้ระบุเหตุผลที่ฟ้องสภาการพยาบาล เพราะต้องการจัดให้มีเวทีเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิกเพื่อแก้ไขเสนอแนะ พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 ให้มีความทันสมัยครอบคลุมภาคปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน ยืนยันสหภาพพยาบาลฯ ไม่ได้มีเจตนากระทำการใดๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อสภาวิชาชีพ - หนุน ร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับผ่านประชาพิจารณ์ ก.ค. 2561
2018-09-09 14:00
ผลสำรวจนิด้าโพลระบุประชาชนส่วนใหญ่ 77.04% ยอมรับไม่ได้ที่จะให้วิชาชีพอื่นในสายสุขภาพสามารถจ่ายยา-ขายยาโดยไม่มีเภสัชกรควบคุม
2018-09-07 19:09
เครือข่ายผู้บริโภค 6 ภูมิภาค แถลงข่าวต้าน พ.ร.บ.ยา ระบุเป็นฉบับทำร้ายประชาชน ชี้ อย.กำลังสร้างความแตกแยกให้กับวิชาชีพ ผู้บริโภคถูกจับเป็นตัวประกัน พร้อมเปิด 13 ข้อเสนอ
2018-09-01 18:10
เภสัชกรอีสานยืนยันคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ยาใหม่ ชี้ไม่ได้ดราม่าปกป้องวิชาชีพเภสัชกร แต่เพื่อความปลอดภัยผู้บริโภคปลอดภัยของประชาชนในการใช้ยา
2018-08-29 20:44
ชวนดูไทม์ไลน์ พ.ร.บ.ยา ฉบับแรก สู่ร่าง พ.ร.บ.ปัจจุบัน พร้อมข้อถกเถียงของฝั่งเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย สพศท. ชี้ ประชาชนเข้าถึงยาง่าย ต้นทุนไม่เพิ่ม ส่วนยาอันตรายมีเภสัชกรควบคุมอยู่แล้ว 'เครือข่ายพยาบาล' เห็นด้วยหากระบุหน้าที่ชัดเจนไม่ก้าวก่ายกัน ชี้บุคลากรขาดแคลน ด้านชมรมเภสัชชนบท กังวลยาแก้อักเสบหาซื้อง่าย ใช้ไม่ถูกอาจดื้อยาจนถึงเสียชีวิต
2018-08-20 23:25
องค์กรวิชาชีพเภสัชกรรมค้าน ร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับที่ อย. และ สธ. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ออกแถลงการณ์เรียกร้องเภสัชกรทั่วประเทศคัดค้าน เนื่องจากมีเนื้อหาผิดหลักการ ยัดไส้คำสั่งหัวหน้า คสช. ลงในกฎหมาย
2017-12-22 14:11
ภาคประชาสังคมยันต้องจับตา-ตรวจสอบการแก้ไข พ.ร.บ.ยา-สิทธิบัตร อย่างใกล้ชิด แย้งหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลให้ข้อมูลต่อสาธารณะไม่ครบรอบด้าน และไม่ได้นำข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติมาใช้ เพื่อขจัดการผูกขาดผ่านระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่เป็นธรรมและยาราคาแพง  
2017-03-03 18:19
ศาลทหารฯ ตัดสิน จำคุก 'พล.อ.ต.ชิดพงศ์ ทองกุม' 5 ปี 6 เดือน ผิด “ม.112 -ลักทรัพย์ –พ.ร.บ.ยา-พ.ร.บ.เครื่องสำอาง ชิดพงศ์ ทองกุม

Pages

Subscribe to พ.ร.บ.ยา