พ.ร.ป.พรรคการเมือง

หลังจากเกิดกรณีหนุ่มโพสต์วิดีโอตั้งคำถาม ให้ชาวบ้านมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ ทำไมต้องให้สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐก่อนถึงจะให้บัตร ประชาไทชวนอ่าน พ.ร.ป. พรรคการเมือง ซึ่งระบชัดว่าหากมี การเสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด สมัครเข้าเป็นสมาชิก โทษสูงสุงคือยุบพรรค และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรค
2018-12-23 18:34