อัพเดทล่าสุดเมื่อ 14 นาที 18 วินาที ที่ผ่านมา

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

2018-09-12 17:40
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. และพ.ร.ป.การได้มาซึ่ง ส.ว. เป็นกฎหมายแล้ว ไทม์ไลน์สู่การเลือกตั้งนับจากนี้ต้องรอให้ พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้อีก 90 วัน หลังจากนั้นให้จัดการเลือกตั้งภายใน 150 วัน ส่วน ส.ว. 250 คนสามารถดำเนินสรรหามาให้ คสช. เลือกได้เลย
2018-05-19 01:49
ส่องเส้นทางสู่การเลือกตั้งเมื่อคำพูดไม่ได้เป็นนายคน เลือกตั้ง พ.ย. 61 ถูกเลื่อนแล้ว เลือกตั้ง ก.พ. 62 ยังเลือนราง ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. – ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่รู้ชะตากรรม หากตีความว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเดือน มิ.ย. นี้ เลือกตั้งจึงไม่อาจเลื่อนได้อีก นอกเสียจากจะใช้ ม.44
2018-03-08 15:13
ที่ประชุมสนช. ลงมติผ่านร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. แล้ว ขั้นตอนต่อไปยื่นให้นายกรัฐมนตรีเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ 8 มี.ค. 2561 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการการประชุม พิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ซึ่งเป็นร่างที่คณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายพิจารณาเสร็จแล้ว โดยส่วนที่มีการแก้ไขจากร่างเดิมที่ผ่านการเห็นชอบจาก สนช. ก่อนหน้านั้นคือ 1.กำหนดระยะเวลาการลงคะแนนสียงเลือกตั้งเป็น 08.00-17.00 น. จากเดิมกำหนดไว้ 07.00-17.00 น.
2018-02-16 16:57
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุเป็นกังวลว่าร่างกฎหมายลูก ส.ส.-ส.ว. อาจถูกคว่ำได้ วอนสนช.พิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ประเทศ  อภิสิทธ์ เชื่อ คสช. สั่งได้คว่ำหรือไม่คว่ำ แฟ้มภาพประชาไท
2018-02-13 20:48
กรธ. สรุปความเห็นแย้งกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. 4 ประเด็น จำกัดสิทธิคนไม่ไปเลือกตั้งห้ามได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งต่างๆ การจัดมหรสพ การขยายเวลาลงคะแนนเสียง และการออกเสียงแทนผู้พิการ ส่วนกฎหมายสรรหา ส.ว. เห็นแย้ง 3 ประเด็น เรื่องลดจำนวนกลุ่มอาชีพ แก้เลือกไขว้ และแยกประเภทผู้สมัคร 13 ก.พ. 2561 อุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงข่าวถึงการส่งข้อโต้แย้งของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ. .... ว่ามีทั้งหมด 4 ประเด็นที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ประกอบด้วย
2018-02-07 20:21
กรธ.เห็นแย้งกฎหมาย ส.ส. ปมห้ามคนไม่ได้เลือกตั้งเป็นข้าราชการ เรื่องการอนุญาตมีการจัดมหรสพ เรื่องการขยายเวลาลงคะแนน และเรื่องให้มีการลงคะแนนแทนผู้พิการทางสายตา ส่วนกฎหมาย ส.ว. ยังยืนยันให้มี 20 กลุ่มอาชีพ ยันยืนการเลือกไขว้ และไม่เห็นด้วยกรณีแยกผู้สมัครแบบอิสระและนิติบุคคล เตรียมเสนอ สนช. ตั้ง กมธ. ร่วม
2018-02-01 17:14
ประธาน กรธ.เผยได้รับร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. - และการได้มาซึ่ง ส.ว. แล้ว คาดตั้งกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายหรือไม่ 9 ก.พ.นี้ ระบุชัดไม่ขัดแย้งปมเลื่อนเลือกตั้ง 90 วัน หาก สนช. คิดว่าเพียงพอต่อการเตรียมการเลือกตั้งก็ยอมรับ
2018-01-22 23:32
ปมเลื่อนเลือกตั้ง 90 วัน พล.อ.ประยุทธ์ ยันไม่มีใบสั่งพิเศษใดๆ ด้าน กมธ. ทิ้งปมเหตุผลบางอย่างก็ไม่สามารถพูดได้ทั้งหมด 'กกต. สมชัย' ชี้ ‘ปลดล็อกพรรค’ ดีกว่า วอนนายกฯหยุดเดินสายหาเสียง ขณะที่ อภิสิทธิ์ปูดมีคนมากระซิบก่อน 2 สัปดาห์แล้ว
2018-01-20 00:32
โฆษก กมธ.พรป.สส.เผยที่ประชุม ยืดบังคับใช้ร่างกฎหมายนี้ 90 วัน ยันว่าเป็นการพิจารณาอย่างรอบด้านและเป็นอิสระ ไม่ได้มีใบสั่งจาก คสช. และจะมีการเสนอให้ที่ประชุม สนช.พิจารณาในสัปดาห์หน้าอีกครั้ง แฟ้มภาพ
2017-12-26 12:31
กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. หารือแล้วครบ 178 มาตรา โฆษกระบุแก้ไข 17 มาตรา ให้อำนาจ กกต. ลงมติ 2 ใน 3 กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้หากมีเหตุจำเป็น ห้ามผู้สมัครจัดพาหนะพาคนไปลงคะแนน และเพิ่มการจำกัดสิทธิคนไม่ไปเลือกตั้ง

Pages

Subscribe to พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.