พระ

สำนักพุทธฯ ชี้ตั้ง กก.สำรวจทรัพย์สินเป็นขั้นตอนปกติ เหตุเจ้าอาวาสสึกออกไปแล้ว ระบุสถานะของ 'พระอาจารย์คม' จริงๆ แล้วคือ พระลูกวัด แต่ท่านมีบทบาทในวัด ขณะที่เจ้าคณะภาค 11 ระบุสถานการณ์ไปไกลเกินกว่าที่จะพูดได้
2023-05-05 20:17

Pages