พระราชอำนาจ

พบพระบรมราชโองการตั้ง 2 องค์มนตรี ไม่ปรากฎชื่อประธานองคมนตรีลงนามรับสนองฯ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ม.11 ขณะที่ปี 63 ตั้ง นุรักษ์ มาประณีต เป็นองค์มนตรี ยังปรากฎชื่อพล.อ.สุรยุทธ์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
2023-07-06 14:59
โปรดเกล้าฯ ปลด 3 ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ เหตุประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง-ผิดต่อราชสวัสดิ์ ไม่ปรากฏชื่อผู้ลงนามรับสนองฯ
2023-06-16 19:53
วิษณุ เครืองาม ตอบคำถามประเด็นการทูลเกล้าฯชื่อนายกฯ แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือการอธิบายหลักการมี 'ผู้รับสนองพระราชโองการ' ชี้หากมีอะไรเกิดขึ้นจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบ แม้การโปรดเกล้าฯเป็นพระราชอำนาจ
2023-06-14 17:02
ด้วยมาตรวัดของรัฐโลกวิสัย ประเทศไทยยกพุทธศาสนาให้โดดเด่นกว่าและผูกกับความมั่นคงของรัฐจนกระทบต่อเสรีภาพและความเสมอภาคทางศาสนา นักวิชาการนิติศาสตร์เสนอกระบวนการทางกฎหมายเพื่อแยกรัฐจากศาสนา ปล่อยให้ศาสนาเป็นเรื่องของเอกชนจัดการกันเองโดยรัฐไม่เข้าไปแทรกแซง แต่การเพิ่มอำนาจกษัตริย์ลงในกฎหมายสงฆ์ก็ทำให้เรื่องนี้ซึ่งยากมากอยู่แล้ว ยากยิ่งขึ้นไปอีก
2023-04-30 15:29

Pages