อัพเดทล่าสุดเมื่อ 5 ชั่วโมง 19 นาที ที่ผ่านมา

พลเมือง

2018-11-06 00:01
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ระดมเครือข่ายถกประเด็นการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อสร้างเมืองสำหรับทุกคน เครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ปชต. ย้ำ 'รู้เท่าทันสื่อ' เป็นการติดอาวุธพลเมือง และเห็นช่องทางการใช้สื่อสร้างอำนาจการต่อรอง
2018-08-12 15:45
แนะนำงานของนักมานุษยวิทยา Anne Allison ที่ศึกษาการปลูกฝังคุณค่าของพลเมืองที่ดีแบบญี่ปุ่น การสอดส่องกันเองของสังคมรวมหมู่ ผ่านการเตรียมข้าวกล่องหรือเบนโตะของคุณแม่ชาวญี่ปุ่นเพื่อลูกๆ ในชั้นอนุบาล โดยที่การปลูกฝังขัดเกลานั้นไม่ได้ทำผ่านการใช้กฎหมาย แต่กระทำผ่านโรงเรียน โดยที่กระบวนการนั้นเข้ามาอยู่ในตัวเราอย่างเต็มอกเต็มใจและไม่รู้เนื้อรู้ตัว 
2018-06-27 01:20
คลิปจากเสวนา “86 ปีประชาธิปไตยไทย ก้าวต่ออย่างไรให้ยั่งยืน" สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ ให้ 2 คะแนนแถมห่วงไม่มีประชาธิปไตยแล้วยังเหลื่อมล้ำ ส่วนชวน ชูจันทร์ พรรคพลังประชารัฐ บอกว่าภาวะประชาธิปไตยเป็นแบบนี้ทุกคนมีส่วนทำให้เกิดขึ้น ดังนั้นต้องช่วยกันขับเคลื่อนแก้ไข ขณะที่ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้ 1.97 คะแนน ลั่นขอสานต่อภารกิจประวัติศาสตร์ 2475 เปลี่ยนไพร่เป็นพลเมือง บ.ก.ลายจุด ให้ 7 คะแนนเพราะประชาชนหวงแหนอธิปไตยของปวงชน เชื่อมั่นอนาคตจะเกิดประชาธิปไตยสมบูรณ์
2018-06-26 18:07
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ชี้ประชาธิปไตยยังไม่เคยได้รับโอกาสให้เติบโต ประชาชนไม่เคยได้รับโอกาสให้ได้ลิ้มลองประชาธิปไตย ย้ำถ้าไม่มีใครลุกขึ้นมาสานต่อภารกิจประวัติศาสตร์ ที่จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนจากไพร่เป็นพลเมือง แล้วทำให้รัฐประหารครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย โดยเขาและพรรคอนาคตใหม่จะขอรับภารกิจประวัติศาสตร์นี้ไปทำต่อเอง
2017-07-19 16:26
ถกประเด็นการศึกษากับการสร้างประชาธิปไตยและพลเมืองที่ดี นักวิจัยประวัติศาสตร์ชี้ ประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา พัฒนาความเป็นพลเมืองโลกยั่งยืน เสริมอำนาจพลเมือง ทุกวันนี้ ธรรมาธิปไตย ศีลธรรม ไม่เพียงพอเป็นพลเมืองประชาธิปไตย  คำสอนกับสังคมไทยไปคนละทางทำการศึกษาสร้างพลเมืองติดหล่ม ห้องเรียนต้องสร้างพลเมืองคิดได้ ถามรัฐเป็น อาเซียนควรพัฒนาเศรษฐกิจและยอมรับพหุวัฒนธรรม
2017-05-05 20:25
เมื่อวันที่ 20-21 เม.ย.ที่ผ่านมา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย และมูลนิธิฟรีดริช เอแบร์ท จัดสัมมนาสาธารณะ “บทบาทอุดมศึกษาในยุคประชาธิปไตยถดถอย การสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม” ที่ห้องประชุม 101 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2017-05-01 03:01
สัมมนาสาธารณะถกปัญหาการศึกษาพลเมืองช่วงประชาธิปไตยขาลง ผอ.ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย ชี้ต้องสร้างพลเมืองที่ต้านเผด็จการเพื่ออนาคต ดันยากหน่อย ทุกวันนี้เรายังพูดถึงพลเมืองคนละคนกันอยู่เลย
2015-12-25 19:20
เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ที่ผ่านมา Thaivoiemedia  เผยแพร่บทสัมภาษณ์ พริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ถึงกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.
2015-09-25 15:19
25 ก.ย.2558 หลังจากที่ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ จัดกิจกรรมรำลึก 9 ปี การรัฐประหาร 19 ก.ย. 2549 พร้อมประกาศอิสรภาพจากระบอบเผด็จการทหาร เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่ผ่านมา ส่งผลให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.
2015-09-19 09:04
การศึกษาไทยภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคมควรมีคุณภาพมาตรฐานอย่างไร เพื่อให้รู้เท่าทันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จากการติดตามข่าว สถานการณ์ปัญหา รายงานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษา เช่น กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์สำนักข่าวต่างๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงระหว่างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการสร้างคุณภาพการศึกษาไทย  เนื่องจากสังคมมีลักษณะพลวัต ในบางเรื่องเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น ด้านเทคโนโลยีการผลิต ด้านการเมือง ในบางครั้งก้าวหน้าและ

Pages

Subscribe to พลเมือง