พลเมืองโต้กลับ

กลุ่มพลเมืองโต้กลับประกาศพัก "ยืนหยุดขัง" 100 วัน แต่จะกลับอีกมาถ้ามีรัฐบาลใหม่แล้วสิทธิประกันตัวผู้ต้องขังคดีการเมืองไม่คืบหน้า วงเสวนาชี้การยืนหยุดขังเป็นส่วนหนึ่งของการประจานกระบวนการยุติธรรมไทย
2023-07-05 23:19

Pages