พะเยา

รายงานล่าสุดจาก #ท้องถิ่นสร้างสื่อสอบ "แม่ญิงสิเล่นการเมือง: ข้ามพ้นมายาคติทางเพศเพื่อสร้างพื้นที่ของผู้หญิงในภาคเหนือ" โดย กมลชนก เรือนคำ นำเสนอว่า ภาพลักษณ์ของสตรีในภาคเหนือเป็นอะไรได้มากกว่ากิริยาอ่อนหวาน หรือภาพลักษณ์ที่กำหนดโดยชนชั้นนำทางเศรษฐกิจและการเมือง แต่เพศสตรีภาคเหนือยังมีบทบาททางการเมืองและสังคมได้เสมอหน้าเพศบุรุษเช่นกัน และผลเลือกตั้งหลายจังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะกรณีเชียงใหม่ ที่นักการเมืองสตรีตบเท้าเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกำลังสะท้อนอะไร?
2023-12-27 17:57
กลุ่มอาจารย์และนิสิตเพื่อประชาธิปไตยและพะเยาฯ ร่อน จม.เปิดผนึกถึง 3 ส.ส. พปชร. ฝากเสียงคนพะเยาโหวตหนุนนายกฯ ที่ก้าวไกลเสนอ และเพื่อไทยเห็นชอบ ตามคะแนนเสียงปาร์ตีลิสต์
2023-05-24 13:32

Pages