อัพเดทล่าสุดเมื่อ 5 นาที 8 วินาที ที่ผ่านมา

พุทธณี กางกั้น

2017-09-26 17:16
เรื่องราวโรฮิงญาจากการลงพื้นที่ ความเป็นอยู่ สภาวะกดขี่ในยะไข่ เปรียบวิกฤติพม่าเหมือนรวันดา ปัญหาชาติพันธุ์ซับซ้อนต้องมองภาพใหญ่ อยากให้ปัญหาหยุดมากกว่าหาคนผิด-ถูก ทำอย่างไรให้ชีวิตโรฮิงญาดีขึ้น โรฮิงญากับมิติความขัดแย้งเชิงอัตลักษณ์บนกฎหมายและประวัติศาสตร์ วาทกรรมขัดแย้งขายดีกว่าอยู่ร่วมกัน
2016-06-17 12:40
รัฐบาลถอนข้อสงวนอนุสัญญาว่าด้วยขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบที่ทำมาตั้งแต่ปี 45 ระบุเป็นพัฒนาการสำคัญของไทยต่อเวทีโลก ด้าน 2 นักสิทธิชี้ไทยยอมปฏิบัติตามหลักการทุกข้อแล้วและอาจออกกฎหมายบังคับ ส่วนผลต่อปัญหาชายแดนใต้มีไม่มาก แต่แนะรัฐควรตรวจสอบและหยุดยั้งบุคคล-หน่วยงานรัฐที่เลือกปฏิบัติต่อประชาชนมลายูมุสลิม
Subscribe to พุทธณี กางกั้น