พุธิตา ชัยอนันต์

รายงานล่าสุดจาก #ท้องถิ่นสร้างสื่อสอบ "แม่ญิงสิเล่นการเมือง: ข้ามพ้นมายาคติทางเพศเพื่อสร้างพื้นที่ของผู้หญิงในภาคเหนือ" โดย กมลชนก เรือนคำ นำเสนอว่า ภาพลักษณ์ของสตรีในภาคเหนือเป็นอะไรได้มากกว่ากิริยาอ่อนหวาน หรือภาพลักษณ์ที่กำหนดโดยชนชั้นนำทางเศรษฐกิจและการเมือง แต่เพศสตรีภาคเหนือยังมีบทบาททางการเมืองและสังคมได้เสมอหน้าเพศบุรุษเช่นกัน และผลเลือกตั้งหลายจังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะกรณีเชียงใหม่ ที่นักการเมืองสตรีตบเท้าเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกำลังสะท้อนอะไร?
2023-12-27 17:57
'พุธิตา' ส.ส. เชียงใหม่ เขต 4 ก้าวไกล ยื่นกระทู้ถาม 'ประยุทธ์' ปมปิดลานเนินนุ่มเชียงใหม่ไม่แจ้งล่วงหน้า เมื่อ 23 ก.ค. 66 กระทบลงพื้นที่-ประชาชนสูญเสียรายได้ค้าขาย ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษาโดยละเอียด
2023-08-03 16:18
เปิดมุมมอง 7 ส.ส.เขต ก้าวไกล เชียงใหม่ ความเห็นของหัวคะแนนธรรมชาติและนักวิชาการในพื้นที่วิเคราะห์ปรากฏการณ์เจาะพื้นที่ ‘เชียงใหม่’ ตอนที่ 2 กับ ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร, อรพรรณ จันตาเรือง, สมดุลย์ อุตเจริญ และพุธิตา ชัยอนันต์
2023-07-02 11:28