ภาคตะวันออก

รายงานสัมภาษณ์พูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ ชาวสวนทุเรียนที่ต้องเผชิญหน้ากับช้างอยู่บ่อยครั้ง อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่และภาคประชาสังคมที่ลุกขึ้นมาจัดการ นำเสนอปัญหาช้างบริเวณป่าภาคตะวันออกรวมทั้งเรียกร้องไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2024-01-09 16:42
ส.ส.ก้าวไกล อภิปรายปัญหามูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ และ มูลนิธิ 'คชานุรักษ์' กระทบชีวิตชาวภาคตะวันออก สะท้อนปัญหาความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน ในวาระรายงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ขณะที่ #ใต้เงาช้าง ติดเทรนด์ในทวิตเตอร์
2023-08-18 19:08
กระแสลมก่อตัวเลือกตั้ง 62 และโพล รวมทั้งบางแสนแตกก่อนเลือกตั้งอีก 1 สัญญาณ อ่านผลเลือกตั้งภาพสะท้อนการเมืองแบบอุปถัมภ์ไปสู่เครือข่ายแบบใหม่ นักวิชาการแนะอนาคต 'บ้านใหญ่' พัฒนาเชิงนโยบายในส่วนภูมิภาค ต่อรองกับรัฐบาลกลาง
2023-06-02 16:48