อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 2 นาที ที่ผ่านมา

ภาวะพึ่งพิง

2018-08-07 22:55
ทันตแพทยสภา–สปสช. เยี่ยมชมบริการทันตกรรม รพ.แพร่ ใช้หลักสูตร “Kenkobi” รุกดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ลดปัญหากลืนลำบาก สำลัก และอาหารหล่นจากปาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
2017-05-11 00:44
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ทางรอดในยุคสังคมผู้สูงอายุของไทย เน้นให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับโรงพยาบาลในพื้นที่ จัดระบบดูแลผู้ปวยติดบ้านติดเตียง พร้อมจัดผู้ดูแลเยี่ยมเยียนถึงบ้าน 
Subscribe to ภาวะพึ่งพิง