ภาวะโลกร้อน

2017-06-06 16:09
สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์เชื่อมั่นว่าภาวะโลกร้อนเป็นความจริงและกำลังบ่อนทำลายความยั่งยืนของโลกเราเป็นอันมาก พร้อมแสดงความกังวลกรณีถอนตัวออกจากความตกลงปารีสของสหรัฐอเมริกา   
2015-07-13 22:56
ทีมนักวิทยาศาสตร์ยูทาห์ทำการศึกษาระบบนิเวศของน้ำฝนและหิมะที่ตกลงบนพื้นที่ผืนดิน (continent) แล้วไม่ได้ไหลลงสู่มหาสมุทร โดยทำการสำรวจจากทั่วโลกในแง่ของปริมาตรเพื่อเป็นพื้นฐานในการประเมินเรื่องคุณภาพน้ำ เรื่องภาวะโลกร้อน และผลกระทบต่อการเกษตรได้ ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลับรัฐยูทาห์ทำการศึกษาเรื่องวัฏจักรของน้ำที่ตกลงบนผืนดินอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลว่าน้ำจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้ไหลจากพื้นดินลงสู่มหาสมุทรจะอยู่ที่ไหนบ้างก่อนจะระเหยกลายเป็นไอ
2013-10-11 18:50
ท่ามกลางการรณรงค์คัดค้านและรณรงค์เห็นด้วยกับการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ใน เขตภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนของเมืองไทยในขณะนี้นั้น พื้นอื่นของเมืองไทยที่สัมพันธ์กับพื้นที่ที่จะมีการสร้างเขื่อนโดยเฉพาะในเขตภาคกลางและภาคกลางตอนล่าง รวมถึงกรุงเทพด้วยเลยไม่ค่อยมีใครพูดถึง
2012-03-20 17:20
บทความโดย "ณัฐกร วิทิตานนท์" "ปัญหาหมอกควันเป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งเรื่องความซ้ำซ้อน-แยกส่วนในการทำงาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายกับปัญหานี้ และเป็นอำนาจในระดับส่วนกลางทั้งสิ้น ส่งผลให้การแก้ปัญหาไม่เป็นเอกภาพ ต่างฝ่ายต่างทำ"
2012-02-28 21:19
กรรมการสิทธิฯ เรียกกรมอุทยาน-กรมป่าไม้ชี้แจงคดีโลกร้อน จี้นักวิจัยทำข้อจำกัดของงานศึกษา เสนอใน 2 สัปดาห์ ด้านนักวิชาการป่าไม้ ชี้ข้อท้วงติง พร้อมเสนอให้เก็บข้อมูลคุณค่าในภาคเกษตรด้วย จากการที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) และกรมป่าไม้ แจ้งความดำเนินคดีทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายจากชาวบ้าน โดยคำนวณจาก ‘แบบจำลองสำหรับประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อม’ ที่ระบุความเสียหาย อาทิ การทำให้โลกร้อน ทำให้น้ำสูญเสีย ฝนตกน้อยลง ดินและแร่ธาตุสูญหาย ฯลฯ สร้างความสงสัยให้ชาวบ้านผู้ถูกดำเนินคดี ว่าวิถีเกษตรกร ที่นอกจากประสบปัญหาการประกาศเขตป่าทับที่ทำกิน แล้วยังถูกกล่าวหาโดยงานศึกษาทางวิชาการว่าเ
2011-06-21 17:46
จากรณีการคัดค้าน “(ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ.2553 – 2562” ของเครือข่ายภาคประชาชนด้วยเหตุผลที่ว่า ภาครัฐจัดทำร่างแผนแม่บทฯ โดยคิดเอง เขียนเอง จัดสรรงบกันเอง ไม่มีเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน นับจากเมื่อวันที่ 25 ส.ค.53 ภาคประชาชนในภาคใต้ 16 องค์กรนัดหมายกันล้มเวทีนำเสนอแผนแม่บทลดโลกร้อน จากนั้นภาคประชาชน 31 องค์กรทั่วประเทศ ได้มีหนังสือถึงนายกรับมนตรี เพื่อนำไปสู่การจัดกระบวนการยกร่างใหม่ที่มีส่วนร่วมของภาคประชาชน บรรยากาศเวที “การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนเพื่อทบทวน และปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เมื่อวันที่ 20 มิ
2011-04-03 17:47
3 เม.ย.54 - เวลาประมาณ 14.00 น.คณะทำงานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม มูลนิโลกสีเขียว กลุ่มคนเมืองที่สนับสนุนการใช้จักรยาน และชาวสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ร่วมขบวนสามล้อถีบติดคำขวัญเรียกร้องให้ร่วมกันลดโลกร้อนอย่างจริงจังที่สาเหตุ และจักรยานกว่า 100 คัน ปั่นรณรงค์ไปตามถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่ปลายทางตึกสหประชาชาติ เพื่อเรียกร้องต่อตัวแทนรัฐบาลกว่า 190 ประเทศ ซึ่งเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ที่มาร่วมประชุมเจรจารอบแรกของปีที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 3-8 เม.ย.นี้ ข้อเรียกร้องในการรณรงค์ครั้งนี้คือ การให้เร่งสร้างความตกลงที่จะนำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด
2011-03-26 21:06
“สนธิ ลิ้มทองกุล” ชี้จะเกิดวิกฤตน้ำมันแพงอาจถึงลิตรละ 50 บาท แถมวิกฤตอาหาร ภัยพิบัติโลกร้อน แผ่นดินไหว สึนามิ กำลังจะเป็นชีวิตประจำวัน ถ้ามีนักการเมืองเลวอย่างนี้ประเทศจะฉิบหาย เมืองไทยต้องมีผู้นำยุคใหม่ พร้อมกล่าวหา “อภิสิทธิ์” รับงานฝรั่งมาเฉือนแผ่นดินไทยเพราะถือสัญชาติอังกฤษ อัดตอนรับราชการไม่ได้แจ้งว่าถือสองสัญชาติจะถือว่าแจ้งเท็จหรือไม่
2010-10-25 14:27
บก.ลายจุดร่วมปั่นจักรยานปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ปรับกลยุทธ์ "เสื้อแดง" มาสร้างสรรค์สังคมช่วยปลูกต้นไม้กันน้ำท่วม สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

Pages

Subscribe to ภาวะโลกร้อน